Position Väst. Vekstsonen mellom Göteborg og Oslo

Etabler din virksomhet i det naturlige ekspansjonsområdet mellom Göteborg- og Osloregionen. Her finnes 17 samvirkende kommuner med høy kompetanse, sterke nettverk, gode kommunikasjoner, godt med tomtearealer og lokaler, vel utbygd IT-struktur, et positivt innovasjonsklima og fantastiske livsmiljøer. Og kostnadssituasjonen er mye mer fordelaktig enn i storbyene.

Der kraftfeltene omkring Göteborg- og Osloregionene møtes finner man også Skandinavias befolkningsmessige midtpunkt. Velkommen! 

karta-startsidan-160502