Välkommen till Position Väst
– tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo

Position Väst är en tillväxtzon mellan Göteborgs- och Osloregionerna där det finns gott om spelrum för nya affärer. Här samarbetar 17 kommuner för att utveckla näringslivet.

Till skillnad från storstadsregionerna har vi:

 • Ett fördelaktigt kostnadsläge.
 • Möjlighet att lokalisera vid hamn, flygplats, järnväg, motorväg, omlastningsläge, högskola, teknikpark, centrumkärnor …
 • Många alternativa lokaliseringslägen.
 • Ett brett utbud av mark och lokaler.
 • Hög framkomlighet och närhet i en infrastruktur utan köer.
 • Hög lojalitet och lägre personalomsättning på arbetsplatserna.
 • Livs- och näringslivsmiljöer med stor variation och fantastiska lägen.

Precis som storstäderna har vi:

 • God tillgång till kompetens och utbildningar.
 • IT-infrastruktur som möter höga krav.
 • Stor innovationskraft.
 • Gediget ingenjörskunnande och framstående forskning inom flera branscher.

Vill du veta mera om möjligheterna inom Position Väst är du välkommen att kontakta oss på kontakt@positionvast.se. Du kan också ta direktkontakt med någon av kommunerna.