Globala datacenteretableringar till Position Väst?

Området Position Väst, där 17 kommuner i Västsverige har en gemensam företagsetableringsservice, undersöker möjligheterna att attrahera globala datacenter.

– Vi inventerar möjliga platser och ser positivt på att nu tillsammans med bland annat Business Sweden och Vattenfall utvärdera vår potential för att få datacenteretableringar och vad det kan ge oss i form av arbetstillfällen, kompetens och till- växt. Än är vi ett tidigt skede, säger Martin Carling, ordförande i Fyrbodals kommunalförbund, som är huvudman för Position Väst.

Den 14 och 16 februari genomför det nationella export- och investeringsfrämjande organet Business Sweden seminarier i Washington DC och Silicon Valley i Kalifornien, tillsammans med bland andra Svenska Ambassaden.

– De seminarier som vi nu arrangerar för amerikanska företag, där Position Väst är en del av erbjudandet, är ett viktigt led i vår pågående satsning i hur Sverige kan hjälpa amerikanska bolag att etablera en kostnadseffektiv och hållbar närvaro i Norra Europa, säger Tomas Sokolnicki, investeringsrådgivare på Business Sweden Data Centers by Sweden.

Ann Palmnäs, verksamhetsledare på Position Väst, samarbetar med kommunernas näringslivsutvecklare för att erbjuda etableringsservice för företag:

– Vi ser en potential i datacenteretableringar eftersom här finns tillgång på gott om robust elkraft från förnybara källor, kompetens, bra infrastruktur och närhet till internationell flygplats. Årsmedeltemperaturen är inte speciellt hög, vilket ger en attraktiv kylning av datacenter.

Sverige sänkte den 1 januari energiskatten med 97% för stora datacenter, en insats för att få dela på den snabbt växande marknaden, som drivs på inte minst av den exponentiella tillväxten av digitala tjänster, men också nya regelverk kring datalagring och -hantering. Mer än 60 stora datacenter beräknas komma att byggas i Västeuropa under de närmaste åren.

Ett antal stora serverhallar har byggts i norra Sverige. Mest kända är kanske Facebooks två stora satsningar i Luleå, som enligt en undersökning av Boston Consulting Group bara under år 2012 bidrog till så mycket som 1,5 procent av regionens totala ekonomi.