Preem investerar i Lysekil – ledande aktör inom förnybart flygbränsle i Europa

Preem fortsätter resan mot storskalig förnybar drivmedelsproduktion. Den totala investeringen är på 5,4 miljarder kronor och nu lånar företaget 2,8 miljarder kronor av Riksgälden som en del i omställningen.

Pengarna är öronmärkta för investeringar i Lysekil och ska finansiera den del av anläggningen som idag producerar diesel och som 2027 i stället ska producera förnybar diesel (HVO100) och förnybart flygbränsle (SAF).

Investeringen är en viktig milstolpe på Preems omställningsresa där den fossila produktionen fasas ut till förmån för förnybara drivmedel till väg- och flygtransporter. Investeringen möjliggör för Preem att bli den största producenten i norra Europa av förnybart flygbränsle, och en av de största producenterna av förnybara drivmedel för vägtransporter. Ombyggnationen av anläggningen påbörjas år 2024 och planeras att stå klar 2027. 

Läs mer om investeringen.