Pressmeddelande: Etableringar och företagsklimat i fokus på Position Västdagen 2019

Vilka är de avgörande faktorerna för att attrahera företagsetableringar, och hur skapar kommuner ett bättre företagsklimat? Det är frågorna som är i fokus på årets upplaga av Position Västdagen.

 

Position Väst samlar den 10 oktober ett 70-tal kommunpolitiker och kommunala chefer från hela Fyrbodalsregionen samt representanter från det regionala innovationssystemet. Konferensen äger rum på Bohusläns museum i Uddevalla.

– Att samlas så här är ett sätt att bidra till ett stärkt näringsliv och nya arbetstillfällen, vilket naturligtvis är mycket viktigt, säger Martin Carling, förbundsordförande för Fyrbodals kommunalförbund.

– Syftet är att vi ska lära oss av de bästa så att Fyrbodalsregionen blir än mer attraktivt för företagsetableringar och investeringar. Därför är vi mycket nöjda med årets talare och över att alla våra samarbetande kommuner deltar, säger Ann Palmnäs, verksamhetsledare för Position Väst.

– Ett bra företagsklimat är viktigt både för det befintliga näringslivet och för det nya, säger Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling på Fyrbodals kommunalförbund.

Media hälsas välkomna att besöka konferensen 11.30-15.40.

 

Ur programmet

11.30-12.15 Lunch och möjlighet att intervjua talare, arrangörer och deltagare.

12.50 ”Vad kan vi lära av Northvolts urvalsprocess för att hitta rätt plats för sin enorma batterifabrik?” Petter Nygårds, ansvarig för Northvolts process att hitta etableringsläge.

14.30 Fikapaus och möjlighet att intervjua talare, arrangörer och deltagare

15.00 ”Vilka är de viktigaste förutsättningarna för att attrahera industrietableringar och få expansions- och nyinvesteringar?” Klas Ericsson och Kristina Boo, Business Sweden.

 

Företagsetableringskontoret Position Väst drivs av Fyrbodals kommunalförbund och är regional partner till Business Sweden. Verksamheten finansieras av Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.

Förutom de 14 kommunerna i Fyrbodal ingår även Essunga, Grästorp och Vara kommuner i Position Väst-samarbetet.

 

För mer information kontakta

Ann Palmnäs, verksamhetsansvarig, Position Väst
Telefon: 070-164 94 98, E-post: ann.palmnas@positionvast.se

Morgan Ahlberg, kommunikationsansvarig, Fyrbodals kommunalförbund Telefon: 070-217 94 49 E-post: morgan.ahlberg@fyrbodal.se