Pressmeddelande: Skogs- och träbranschen suddar ut gränsen mellan Sverige och Norge

Nu släpps två nya rapporter där företag inom skogs-, trä- och byggbranschen i gränsregionen mellan Oslo och Göteborg intervjuats. Där framkommer att efterfrågan på trä ökar och att klimatfrågan och rekryteringsbehoven ses som utmaningar som lockar fram nya innovativa lösningar. Företagen pekar på hur den gemensamma marknaden kan stärkas ytterligare och lyfter fram argument för varför fler företag borde etablera verksamhet i den norsk-svenska regionen. 

Samtidigt som rapporterna släpps ges för första gången ett magasin ut med både svenska och norska avsändare, för att lyfta fram satsningarna på att utveckla hållbart byggande i trä och cirkulär bioekonomi, där själva gränsen suddats ut. 

Bakom rapporterna och magasinet står Fyrbodals kommunalförbund, Viken Fylkeskommune, Svinesundskommittén och Position Väst.

— Vi är mycket stolta över de nytänkande företag inom träförädling som finns här. Här finns en lång tradition med skog och trä i centrum och kompetens inom industriell utveckling och tillverkning, som nu appliceras på nya skogsbaserade produkter, säger Martin Carling, förbundsordförande i Fyrbodals kommunalförbund.

— I Rethinking wood magasinet vises bærekraftige, innovative løsninger både i bedrifter, kommuner og andre her i vår region, noe som blir stadig mer sentralt for både våre land og for våre bedrifter. Samarbeid mellom våre naboland for å nå de globale bærekrafts målene er helt nødvendig, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for Næring i Viken fylkeskommune.

— Nordiske Ministerrådet har anerkjent vårt samarbeid i sitt arbeid med å harmonisere det nordiske bygge markedet. De kommer helt klart til å høre om grensesamarbeidet i vår region i fremtiden!    For oss så handler det om samarbeid, der grensen i seg selv får en mindre betydelse, säger Linda Engsmyr, ordförande i Svinesundskommittén.

Det industriella kunnandet viktigare när husbyggnationen automatiseras

De intervjuade företagen pekar i rapporterna på att detta är en skogsregion mitt i centrum av trä-råvaran och med ett stort industriellt kunnande, vilket blir allt viktigare när även trähusbyggnation industrialiseras och automatiseras. Att området ligger nära både marknaderna Oslo och Göteborg och de helt nya fabrikerna för korslimmat trä i närområdet, ser företagsrepresentanterna också som styrkor. En del gränshinder finns i praktiken fortfarande, så företagen välkomnar arbetet med harmonisering av byggstandards och andra insatser för att fortsätta underlätta affärer över gränsen.

Förvånande skillnader hur Coronapandemin påverkat företagen

Intervjuer med företagen har gjorts både före och efter pandemins utbrott och resultaten förvånar. Det ser väldigt olika ut där några drabbats ganska hårt och andra aldrig haft så stor orderingång som nu.

Magasinet We are rethinking wood kan läsas här: www.rethinkingwood.se

Rapporten Upplevda gränshinder kan läsas här: https://svinesundskommitten.com/granshinder/upplevda-granshinder-trabyggnation/

Rapporten Stark tro på framtiden i skogs- och träbranschen kan läsas här: https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2020/10/rapport-traintervjuer-gransregion-2020.pdf

Bakgrund: Rethinking wood

Både intervjurapporterna och magasinet har tagits fram genom Grön tillväxt trä – Rethinking wood, som är ett norsk-svenskt samarbete för miljö och framtid. Följande parter ingår: Fyrbodals kommunalförbund, Svinesundskommittén, Viken fylkeskommune och Position Väst företags-etableringsservice,

Mer info och kontakt:

Karin Stenlund, Affärsdriven miljöutveckling, Fyrbodals kommunalförbund.
Mobil: 0703-94 48 39
E-post: karin.stenlund@fyrbodal.se

Morgan Ahlberg, kommunikatör, Fyrbodals kommunalförbund.
Mobil: 0702-17 94 49
E-post: morgan.ahlberg@fyrbodal.se