Tillväxtzon med stor potential

Position Väst är namnet på tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo. Här finns det plats för fler företag som vill ta vara på dynamiken som skapas mellan två heta storstadsområden. Bakom Position Väst står 17 västsvenska kommuner som valt att samarbeta för att utveckla både näringsliv och arbetsmarknad.

Position Väst bildades 2013. Kommunerna såg fördelarna med att samarbeta kring företagsetableringsservice eftersom deras olika styrkor kompletterar varandra på ett bra sätt. Det gör Position Väst till ett intressant område för företag inom många branscher.

Position Väst är regional partner till Business Sweden som har lång erfarenhet av internationella etableringar och investeringar. Läs mer om vårt samarbete