Åmål: Starkt industrikluster med många små företag

Åmål har lång och genuin industritradition. Här finns industriföretag som utvecklar och tillverkar egna produkter. Andra företag har gedigen erfarenhet av att vara underleverantörer av system, delsystem och komponenter.

Utmärkande för näringslivet i Åmål är floran av små industriföretag som tillsammans bildar starka kluster. Deras inriktning är framför allt skärande bearbetning i olika former. Här finns också verktygsmakare och företag som arbetar med underhåll och service.

Tyngdpunkt på tillverkande industrier

Åmål har framför allt stark och specialiserad kompetens inom tillverkande industri. Bland branscherna som utmärker sig finns:

  • kardanaxlar (Spicer Nordiska Kardan)
  • tändsystem och statorer (SEM)
  • termoplastiska elastomerer (Hexpol TPE)
  • underhåll av spårburna fordon (Euromaint Rail)
  • solkraftverk/Stirlingmotorer (Cleanergy)
  • ställdon (Reac)
  • sågblad (Håkansson Sågblad).

Vid sidan av detta finns ett kluster av verkstadsföretag med hög kompetens inom skärande bearbetning som svets, svarv och fräs.

Gott om byggklar industrimark

I Åmål finns det flera etablerade industriområden, gott om detaljplanelagd, byggklar industrimark och goda möjligheter att hitta passande lokaler för industri, kontor/administration och handel.

Företag som flyttar in kan göra strategiska val och ta vara på kompetenser i de företag som redan finns på plats i industri- och handelsområden.

Flera drivande nätverk

I Åmål finns ett flertal företagarföreningar, bland annat Åmåls Industriförening, Företagarna Åmål, och Åmål Handel, som verkar för näringslivets utveckling. Gemensamt för föreningarna är att de medverkar till att skapa ökade kontaktytor och samarbeten mellan medlemmar, andra föreningar och kommunen. De har också goda kontakter med organisationer och myndigheter.

Åmåls Industriförening bildades redan 1963 (då under namnet Åmåls Fabriksförening). Det är ett starkt nätverk där så gott som alla industriföretag i kommunen är medlemmar. Föreningen bevakar industrins specifika och gemensamma intressen i kommunen och regionen.

Företagarna Åmål ingår i riksorganisationen Företagarna. Lokalavdelningen företräder små och medelstora företag inom alla branscher och har närmare 70 medlemmar.

Åmål Handel samordnar och tar tillvara handels- och servicenäringen i Åmål. Föreningen har 70 medlemmar och är en viktig organisation i arbetet med att utveckla Åmål som handelsstad.

I näringslivsrådet finns brett samarbete mellan representanter från näringslivet, kommunala politiker och tjänstemän samt Arbetsförmedlingen. Det är en mötesplats för näringslivsutveckling. Näringslivsrådet driver gemensamma frågor om näringslivet, utbildning och andra viktiga ämnen. Målet är att tillsammans öka Åmåls attraktionskraft.

Prisbelönad stad

Trivsamheten i Åmål är prisbelönad. 2002 utsågs Åmål till ”Årets stadskärna” i Sverige. 2005 blev Åmål världens näst bästa stad i klassen för städer med färre än 20 000 invånare. Priset delades ut av Livecom Awards.

Utmärkelserna har inte kommit av en tillfällighet. Åmål är en mycket trivsam småstad med den lilla stadens alla fördelar. Det är nära till allt, inklusive sjön Vänern, tre småbåtshamnar, Forsbacka golfbana och Åmålstravet.

Det finns goda möjligheter att hitta en bra bostad med närhet till vatten och utsikt över Vänern som är Sveriges största innanhav och Europas tredje största sötvattensjö.

Åmål ligger vid E45 och längs järnvägsförbindelsen Karlstad-Göteborg. Det ger goda pendlingsmöjligheter. Närmaste flygplats ligger i Karlstad som man når på en timma.

Kultur- och fritidsaktiviteter lockar besökare

Kultur- och fritidslivet i Åmål bygger till stor del på föreningslivets och invånarnas eget engagemang.

”För Åmål i Centrum” (FÅC) bildades 1994 och det är ett löst sammansatt nätverk med företag, organisationer, föreningar och privatpersoner som tillsammans med Åmåls kommun bidrar ekonomiskt till kultur- och fritidslivet. Bidragen går bland annat till Åmåls Bluesfest, Lördagsunderhållning på stan, Bokdagar i Dalsland, Hamnkalaset, Åmåls ljusfest, Åmålsdagen och liknande.
FÅC:s mål är att få Åmålsborna att trivas och att locka fler människor till kommunen.

Korta fakta om Åmåls kommun

Antal invånare: 12 770
Areal: 484 km²
Befolkningstäthet: 25 invånare/km²
In- och utpendling: 1 068 pendlar in, 1 425 pendlar ut

Kontakt med Åmåls kommun

Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare
+46 (0)532-170 26
marianne.carlsson@amal.se

 

www.amal.se