Bengtsfors: Modern industri i ett magiskt landskap

I Bengtsfors lever modern industri sida vid sida med jord- och skogsbruk. Här finns vildmark där sjöar, vattendrag och skog formar ett magiskt landskap som ger goda miljöer för naturnära besöksnäring.

Pappersindustrin dominerar den tillverkande industrin i Bengtsfors. Andra stora industriföretag finns inom förpackningsindustri, livsmedel och hästskosöm. Den bransch som har flest företag i kommunen är jord- och skogsbruket.

Besöksnäringen växer i takt med att intresset för ”outdoor” ökar och på det området har Bengtsfors kommun enorma naturtillgångar. Delvis består den vidsträckta vildmarken av väglöst land. Till det ska läggas att en sjättedel av kommunens yta är vatten; sjöar, vattendrag och så Dalslands kanal som bara till en liten del är gjord av människan – det mesta av kanalen är naturliga spricksjöar.

Utbildningar som möter företagens kompetensbehov

I Bengtsfors kommun finns framträdande kompetens inom högteknologisk produktion av specialpapper.
Närmast unik kompetens finns på Mustadfors Bruk. Företaget tillverkar hästskosöm och har 50 procent av världsmarknaden.
Högskolan för design och konsthantverk vid Steneby, som är en del av Göteborgs Universitet, har konstnärliga utbildningar på kandidat- och masternivå, främst inom trä, metall och textil. Skolan har utvecklats till en internationell mötesplats eftersom en stor andel av eleverna kommer från andra länder än Sverige.
Vuxenutbildningen fångar upp företagens behov av personal och anpassar utbildningarna för att möta deras kompetensbehov.

Bengtsfors kommun kan ta emot fler företag

Bengtsfors kommun har flera etablerade industriområden som ligger intill genomfartsleder. Där finns mark, lokaler och befintliga strukturer av företag som inflyttande kan ha nytta av. I kommunens planer finns dessutom plats för ännu fler industriområden. Lokaler för handel och kontor finns också på flera platser i kommunen.

Kommunen har god beredskap för att kunna ta emot fler företag, inte minst företag med industriell inriktning. Att etablera sig i Bengtsfors kommun ska vara enkelt. Du har en kontaktperson som hjälper dig genom de kommunala processer som kan vara kopplade till en etablering eller verksamhet i vår kommun.

I nätverken finns mycket av förnyelse och utveckling

The Paper Province är ett internationellt nätverk som samordnar och utvecklar samarbetet mellan medlemsföretagen i det massa- och pappersteknologiska näringslivet. De svenska företagen kommer från norra Dalsland, Värmland och Örebro län.

Dalslands Turist AB och den ideella föreningen Dalslands Turism arbetar för att utveckla turismen i Dalsland och i det nätverket ingår många företag i Bengtsfors.

Utvecklingscentrum+ är en mötesplats för alla invånare och tillfälliga besökare i kommunen; potentiella entreprenörer, företagare och studerande, med flera.

Lätt att hitta sjö- och naturnära boende

Den som väljer att bo i Bengtsfors får en fantastisk miljö att leva i. Utsikterna att hitta ett sjönära boende och nära kontakt med naturen är nästan hundraprocentiga.

Priset för att köpa tomt med anslutningar för vatten och avlopp är mycket lågt i förhållande till de stora städerna. Hos mäklarna finns ett utbud av villafastigheter till salu.

Den som föredrar att bo i hyreslägenhet hittar gott om alternativ i kommunens tätorter.

Bengtsfors ligger vid länsvägarna 172 och 164. Det tar knappt 30 minuter med bil till E45 i Åmål och mindre än 45 minuter till E45 i Mellerud. De närmaste flygplatserna, i Norge eller Sverige, når man på ungefär 80 minuter.

Brett engagemang för ett blommande kultur- fritidsliv

En avsevärd del av kultur- och fritidslivet drivs av de många aktiva föreningarna i Bengtsfors. Engagemanget är både djupt och brett och föreningarna tar ett stort ansvar för att kulturen och fritiden ska blomma.

Konsthallen i Bengtsfors centrum är en öppen arena. Där får vem som helst ställa ut sina konstverk utan kostnad.

Med så mycket vatten i kommunen får båtlivet självklart stor plats med både båtplatser och gästhamn i centralorten Bengtsfors. Dalslands kanotmaraton med sina 55 kilometer är Sveriges största kanottävling med deltagare från många länder. Bada kan man göra på hur många ställen som helst ute i naturen. Dessutom har kommunen iordningställda bad på nio platser.

Korta fakta om Bengtsfors kommun

Antal invånare: 9 940
Areal: 889 km²
Befolkningstäthet: 11 invånare/km²
In- och utpendling: 954 pendlar in, 925 pendlar ut

Kontakt med Bengtsfors kommun

Jeanette Lindh Svanqvist
+46 (0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

 

 

www.bengtsfors.se