Dals-Ed: Närheten till Norge skapar tillväxt

Närheten till Norge präglar Dals-Ed med sin gränshandel, turism och servicenäring. Norrmännen reser hit för att handla och norska företag etablerar sig här för att finnas inom EU och för att hitta kompetent personal.

Sedan lång tid tillbaka ligger Dals-Ed högst i Svenskt Näringslivs företagsranking bland Fyrbodals kommuner. Det positiva klimatet beror bland annat på god samförståndsanda och snabba, öppna kontaktvägar mellan kommun och företag.

I Dals-Ed går norska företag över gränsen för att hamna inom EU och för att hitta kompetent arbetskraft. Norrmän reser till Dals-Ed för att köpa varor och tjänster. Tack vare närheten till Norge och de goda kommunikationerna med tåg, finns det stor potential för företag som vill satsa på gränshandel eller på olika typer av servicetjänster.

Det goda kostnadsläget bidrar till att antalet företag som levererar företagstjänster ökar i Dals-Ed. Allt fler företag som är geografiskt oberoende har upptäckt fördelarna med att etablera sig här. Även inom upplevelseindustri och turism finns god tillväxtpotential

Bra logistiklägen nära järnvägen mellan Oslo och Göteborg

Kommunen har flera etablerade industriområden med fördelaktiga lägen, bra genomfartsleder och tågförbindelser. Tillgången på mark för industri och handel är god i Dals-Ed och detsamma gäller för företag som söker lokaler för kontor.

Jordbrons Industriområde är ett attraktivt, strategiskt område för både handel och industri. Handeln har på senare år vuxit sig starkare i området, och den förutspås växa ytterligare tack vare närheten till den starkt trafikerade riksväg 164. Läget är speciellt intressant sommartid då semestertrafiken mellan exempelvis Stockholm och Västkusten passerar området.

Fibern väl utvecklad

Stora delar av kommunen har tillgång till fiber och utbyggnaden fortsätter. Det gör att företag kan verka här med samma förutsättningar för kommunikation som i städer. Här kan man bo och leva nära naturen, och samtidigt driva ett företag framgångsrikt.

Starka lokala nätverk gör det smidigt för företag

Alla känner alla i Dals-Ed. Det är grunden till de mycket starka och oftast informella nätverken som är närvarande överallt. Tack vare att företagarna känner varandra har de lätt för att etablera samarbeten. Kontakterna mellan näringsliv och kommun fungerar på samma effektiva sätt. Därför är det smidigt att vara företagare i Dals-Ed.

Företagare kan hitta inspiration och nätverk hos organisationerna Företagarna och Dals-Ed Handel. Flera utvecklingsprojekt pågår för att ge nya möjligheter för samverkan mellan näringsliv och kommunen. Tanken är att bättre kunna dra nytta av varandras resurser och kapacitet.

Näringslivsrådet är ett mer formellt forum för nätverkande mellan kommunledning, politiker och näringslivets organisationer. Rådet arbetar för att utveckla det lokala näringslivet.

Sjönära boende till förmånliga priser

I Dals-Ed är eget hus det allra vanligaste sättet att bo. Priset för att köpa tomt med anslutningar för vatten och avlopp är lågt i förhållande till de stora städerna. Priserna på egna hem är också låga. Alla hyreslägenheter i centralorten ligger mindre än 2 kilometer från centrum och aldrig längre än 500 meter från en sjö eller tjärn.

Tågpendling mellan Norge och Sverige

Dals-Ed är en knutpunkt. Här stannar tågen mellan Göteborg och Oslo och här passerar all trafik på väg från öster mot de norra delarna av Västkusten dit det bara är cirka 60 kilometer. Att resa med bil till närmaste nationella flygplats tar ungefär 75 minuter och till internationellt flyg från Norge tar det 90 minuter.

Eds marknad är en av Västsveriges största

Kultur- och fritidslivet domineras av alla de evenemang som det mycket aktiva föreningslivet står för. Alla i Dals-Ed är på ett eller annat sätt knutna till en eller flera föreningar.

I Ed är det marknad två gånger om året – vår och höst. Trafiken genom centrum stängs av och hela samhället fylls av köpsugna människor. Hit kommer cirka 15 000 besökare och 300 knallar från hela Sverige. Eds marknad är idag en av Västsveriges största marknader, en stor folkfest där man kan fynda bland erbjudanden från både knallar och ortens köpmän.

Nostalgimässan, med prylar som får besökarna att minnas, har blivit ett årligen återkommande evenemang. På sommaren är Trivselkvällar en händelse som alltid lockar stor publik.

Korta fakta om Dals-Eds kommun

Antal invånare: 4 800
Areal: 730 km²
Befolkningstäthet: 6 invånare/ km²
In- och utpendling: 548 pendlar in, 519 pendlar ut

Kontakt med Dals-Eds kommun

Annette Palmqvist, näringslivsstrateg
+46 (0)534-190 45
annette.palmqvist@dalsed.se

Agneta Johansson, kommunchef
+46 (0)534-190 04
agneta.johansson@dalsed.se

Martin Carling, kommunstyrelsens ordförande
+46 (0)534-190 03
martin.carling@dalsed.se

 

www.dalsed.se