Essunga: Skön mix av lantbruk, industri och retromiljöer

Näringslivet i Essunga satsar på e-handel, industri och modernt lantbruk, medan besöksnäringen lockar med unika retromiljöer från 1950- till 70-talet och Sveriges största månadsmarknad i Nossebro.

I det privata näringslivet i Essunga kommun är lantbruk och mekaniska industrier de största branscherna. Det finns också många byggnads- och transportföretag. Här ligger Ginza som är ett av Sveriges första företag inom e-handel.

Besöksnäringen växer tack vare bland annat Nossebro Marknad som är landets största månadsmarknad och Retro Nossebro med tidstypiska miljöer från 1950- till 70-talet. Parallellt med besöksnäringens tillväxt har även handeln blivit större.

På tjänstesidan har det växande behovet av vård och omsorg lett en ökning av antalet sysselsatta inom olika vårdyrken.

En bransch som är underrepresenterad i Essunga kommun är företagsservice av olika slag.

Lantbrukstekniker, ingenjörer, finsnickare, affärsmän …

I Essunga kommun finns det gott om kompetent arbetskraft inom många områden. Jord- och skogsbruk är en förhållandevis stor näring i Essunga kommun. Kopplat till de agrara näringarna finns kompetens inom utveckling och produktion av lantbruksmaskiner och byggnader.

I centrala Nossebro finns tolv hektar mark som används till marknader och evenemang. Nossebroborna har lång erfarenhet av hur man varje månad lockar stor marknadspublik.

Inom tillverkningsindustrin är detta de största företagen:

  • lindningstråd (Dahréntråd)
  • system och detaljer i gjutgods för tung fordonsindustri (Componenta)

Här finns också flera finsnickerier med hög kompetens. Ginza är en nationellt känd aktör inom e-handel med musik, film och spel.

Gott om lokaler och planerad industrimark

I Nossebro finns etablerade områden för företag. Ett privat företagscenter erbjuder allt från kalla lagerlokaler till nya fräscha butiks- och kontorslokaler. Det finns ett kontorshotell som är inriktat mot att möta behoven hos mindre kontorsföretag.

I anslutning till genomfartsleder har kommunen gott om industrimark som är tillgänglig för byggnation. Totalt finns det cirka 10 ha mark som är klar för exploatering.

Starka nätverk utvecklar näringslivet

I Nossebroregionens Nätverk ingår cirka 90 företag i Essunga kommun. Medlemsföretagen hör hemma inom tillverkningsindustri, handel, tjänster och lantbruk. Nätverket är ett språkrör i kontakter med myndigheter och organisationer och det arbetar för positiv utveckling av näringslivet i Nossebro med omnejd.

Stallaholmsprojektet är kommunens största samverkansprojekt någonsin. Här har man bland annat anlagt en konstgräsplan som ligger intill ån Nossan och kommunens mycket stora marknadsområde. I området finns också en campingplats med bad och uthyrningsstugor. En ny anläggning med inomhusbad och gym byggs under 2016 och den kommer att vara klar hösten 2017. Kommunen har också skapat ett nytt härligt friluftsområde längs Nossan med strandpromenad och iordninggjord våtmark. Här anläggs även utomhusgym och andra aktivitetsytor för kommuninvånare och besökare.

Flexibla och prisvärda boendemiljöer

I Essunga kommun finns många samhällen där det går att köpa tomter för att bygga eget hus. Kostnaderna för tomt med VA-anslutning är tilltalande jämfört med motsvarande kostnader i närliggande storstäder.

I Nossebro går det att välja ”kombiboende”. Det är tomter för småhus med stora biytor för den som exempelvis vill driva ett småskaligt hantverk, en verkstad eller ett handelsföretag.

Hyreslägenheter finns på flera platser i kommunen, bland annat i ett nybyggt, modernt designat hus i centralorten Nossebro.

Det är lätt att nå kommunen. E20 ligger nära. Till järnvägsknutpunkterna Herrljunga och Vårgårda tar det cirka 20 minuter från Nossebro och på drygt en halvtimma når man närmaste nationella flygplats. Till internationellt flyg tar det cirka en timma med bil.

Framgångsrikt samarbete mellan föreningslivet och kommunen

Det aktiva föreningslivet betyder mycket för kulturen och fritiden i Essunga kommun. Föreningarna står för en stor del av det som händer. Stallaholms fritidsområde är ett gott exempel på vad starka nätverk och gott samarbete kan ge.

Kommunen är en kulturbygd med massor av historia och en mängd fornlämningar. En del av sevärdheterna ligger intill två fina cykelleder.

Retro Nossebro drar många besökare. Längs Storgatan ligger retrobyggnader. Det går att se tidstypiska miljöer som en lägenhet, en restaurang, caféer, bageri och konditori, elaffär, färghandel och charkuteri, biograf, bilskrot, cykeltjänst och mycket mer.

En annan del av retrosatsningen är Power Meet med amerikanska bilar från 50-, 60- och 70-talen. För andra bilintresserade har Nossebro dessutom Veteranmarknad två gånger om året där man bland annat kan handla spännande retroprylar.

Korta fakta om Essunga kommun

Antal invånare: 5 600
Areal: 236 km²
Befolkningstäthet: 24 invånare/km²
In- och utpendling: cirka 750 pendlar in, cirka 1 250 pendlar ut

Kontakt med Essunga kommun

Kjell Karlsson, kommunchef
+46 (0)512-570 25
kjell.karlsson@essunga.se

www.essunga.se