Färgelanda: Ny teknik och kreativitet får näringslivet att växa

Färgelanda kommun har en lång tradition av tillverkningsindustri inom plast, livsmedel, fordonskomponenter och inredning. Ett bredare näringsliv växer nu fram. Med hjälp av ny teknik utvecklar kreativa lokalproducenter de gröna näringarna.

I Färgelanda har man arbetat medvetet och framgångsrikt för att bredda näringslivet. Här finns ett kluster av livsmedelsföretag och en plastindustri som arbetar mot tung fordonsindustri. Turistnäringen växer och dessutom finns det många små företag inom service och handel. Inom de gröna näringarna tar man vara på de naturliga förutsättningarna. Företagen expanderar och bidrar till att hålla landskapet öppet och levande.

Teknikintensiv produktutveckling i flera branscher

Färgelanda har mångårig kompetens av att utveckla och producera plastkomponenter för fordonsindustrin. Hög kompetens finns även inom formpressning av fibrer för bland annat fordons- och inredningsindustrierna. Några av företagen är underleverantörer till bland andra Volvo och IKEA.  Här finns också expansiva företag som tillverkar betongelement och industrimaskiner, och som är konkurrenskraftiga även på internationella marknader. Öppenheten för ny teknik och lokala samarbeten är stort bland företagen.

En viktig framgångsfaktor är det livsmedelskluster som byggts upp kring en modern produktionsanläggning. Gemensamt för företagen är att de jobbar framgångsrikt med produktutveckling och de har en effektiv och högt automatiserad produktion. Kreativitet och nytänkande har skapat samarbeten mellan lokalproducenterna som bidrar till en ökad livsmedelsproduktion i hela kommunen. Unga företagare inom gröna näringar investerar i gårdar och högteknologiska maskiner. Investeringarna ger ökad produktion av bland annat mjölk, ägg och kött.

Många företag i Färgelanda investerar i miljösatsningar och ligger i framkant inom många branschområden både på landsbygden och inom handeln.

Industrimark klar för byggnation

Färgelanda kommun arbetar med att färdigställa ett industriområde där företag inom industri, handel, logistik, tjänster med mera kan etablera sig. Industriområdet ligger mittemot infarten till Färgelanda centrum och precis intill genomfartsleden väg 172. Området beräknas vara klart vid årsskiftet 2017/2018.

På flera platser finns dessutom ytterligare markområden som är planlagda för att kunna ta emot företag inom industri, handel, logistik, tjänster med mera. Alla de områdena ligger mycket nära genomfartsleder.

Nybyggnation av villor och flerfamiljshus

I Färgelandas tätorter finns lediga tomter för villor och flerfamiljshus. De flesta tomterna är avstyckade och har kommunalt VA-nät draget till tomtgränsen.

I Färgelanda kommun bor 70 procent av befolkningen i småhus, 20 procent bor i lägenheter som ägs av det kommunala fastighetsbolaget och övriga hyr genom privata fastighetsägare. Planer finns att bygga ytterligare flerfamiljhus.

Bra pendlingsstråk

Tack vare bra vägar tar man sig snabbt till Uddevalla och E6, och till E45 via Frändefors. Att nå inrikesflyg med bil tar bara 40 minuter. Norska gränsen ligger inom en timma med bil. Inom en 10-milsradie från Färgelanda bor 1,2 miljoner människor.

Lokala nätverk driver utvecklingen

Färgelanda kommuns politiker och tjänstemän har kontinuerligt dialog med näringslivet genom näringslivsrådet och företagsbesök. I kommunen arrangeras också en näringslivsmässa, företagsträffar och andra evenemang.

I de olika företagsföreningarna deltar både företag, föreningar och privatpersoner som vill skapa goda förutsättningar för att hela näringslivet ska utvecklas genom ökad dialog och kreativa möten. Även bankerna är mycket betydelsefulla i nätverksbyggandet.

Genom ett starkt näringsliv och ett engagerande och rikt föreningsliv formas en trygg och harmonisk miljö att växa och bo i.

Natur kultur och rikt föreningsliv

Rik kulturbygd och orörd vildmark med skog och sjöar är kärnan i Färgelandas kulturliv. Här finns massor att se och uppleva. Samhällena ligger nära naturområden och det ger goda möjligheter till rekreation nära boendet. Kommunens många sjöar och vattendrag ger dessutom mycket goda förutsättningar för ett rikt fritidsfiske.

En stor del av Färgelandas aktiva kultur- och fritidsliv är ett resultat av nära samarbete mellan förenings- och näringslivet.

Medborgarkontoret och Biblioteket i Färgelanda centrum är ett kulturcentrum med välbesökta utställningar och evenemang. I kommunen arrangeras kulturkollo, kulturveckor, kreativa verkstäder och mycket annat. Spelmansträffar, teater och film är också en del av kulturen. ”Welcome to Järbo state” är en kultförklarad film om livet i en bygd där det bor färre människor än i ett höghus.

Ett återkommande evenemang sedan 20 år är Färgelanda Cup, en fotbollscup för barn- och ungdomslag med deltagare från flera länder.

I slutet av augusti varje år arrangeras Färgelandadagarna av kommunen där företagsföreningar och lokalproducenter aktivt medverkar. Evenemanget lockar många kommuninvånare och besökare från närområdet. Under två intensiva dagar är det näringslivsmässa, artistframträdanden, marknadsförsäljning, föreningsaktiviteter och mycket mer.

Korta fakta om Färgelanda

Antal invånare: 6 549
Areal: 592 km²
Befolkningstäthet: 11 invånare/km²

Kontakt med Färgelanda kommun

Marie Hörnlund, näringslivs- och landsbygdsutvecklare
+46 (0)528-567142
marie.hornlund@fargelanda.se

www.fargelanda.se