Grästorp: Näringslivet präglas av Grästorpsandan

Genuint entreprenörskap och nära samverkan ligger bakom Grästorps varierade och framgångsrika näringsliv. Här använder både lantbruksföretagen och IT-företagen avancerad teknik för att utveckla sina produkter och tjänster.

Grästorps kommun är en lantbrukskommun där tätorten Grästorp är ett tydligt centrum. En av de stora fördelarna med att vara en liten kommun, är att kontaktvägarna blir korta och besluten snabba. Samarbetsklimatet är gott.

De största företagen i kommunen har växt fram ur idéer och initiativ som kommit från lokala entreprenörer. Detsamma gäller en lång rad av småföretagen. Inom lantbruket har man till exempel utvecklat olika sätt att effektivisera och rationalisera arbetet.

Näringslivet är varierat med mycket småindustri, handel, serviceföretag och lantbruksföretag. Under senare år har ett antal kvalificerade IT-företag etablerat sig med stor framgång och med teknik som placerar dem i framkant inom sina områden.

Grästorpsandan är ett etablerat begrepp

Grästorps främsta kompetens är entreprenörsandan, eller Grästorpsandan som den också kallas. Den lilla orten har förmåga att mobilisera stor kraft och god företagsamhet.

Till de största branscherna och företagen i kommunen hör:

  • el- och vvs-artiklar (Ahlsell Sverige AB/Gelia)
  • kraftförsörjningsanläggningar (Linjemontage AB)
  • dataprogram och ny teknik för lantbruket (Dataväxt)
  • paketering, lager, distribution (LOK Industri)
  • maskinhandel (Axima).

Centrumnära industritomter och lokaler

Mark för industri ligger nära centrum av Grästorp. Här finns lokaler för verkstadsindustri och småindustri. Företag som vill bygga har möjligheter att göra det här.

Med bästa skyltläge vid väg 47 ligger nybyggda företagshotell för bolag som vill hyra lokal i Grästorp. När det gäller handelslokaler är utbudet relativt stort.

Näringslivet och kommunen driver utveckling tillsammans

Näringslivssamverkan Grästorp NSG samordnar, underlättar och utvecklar näringslivet i kommunen. Hit vänder man sig bland annat för att få aktiv hjälp med alla typer av frågor som rör affärsutveckling, nyföretagande och det lokala näringslivet. NSG är en ideell förening som har bildats gemensamt av näringslivet och kommunen. Ett av föreningens syften är att stärka Grästorps profil som attraktiv boende- och etableringsort.

De informella nätverken och gemenskapen är mycket starka. Det är mycket tack vare dem som Grästorps kommun tillsammans med ideella krafter har byggt fina kultur- och idrottsanläggningar.

Växande bostadsmarknad

Grästorp bygger bostäder för att kunna expandera. Nya villaområden, lägenheter och seniorboenden växer upp. Bland annat finns det attraktiva strandnära tomter vid ån Nossan.

Den som bosätter sig i Grästorp blir granne med en 18-håls golfbana som ligger ”mitt i byn”. Man får också tillgång till en rad moderna idrottsanläggningar inklusive badhus och ishall. Här finns dessutom kulturhus och konserthus inom promenadavstånd.

Grästorp ligger intill riksvägarna 44 och 47 med korta avstånd till både E45 och E20. Kommunen har järnvägsförbindelser med bland annat Vänersborg/Uddevalla och Herrljunga som ger anslutningar till andra tågförbindelser. På 20 minuter med bil når man närmaste nationella flygplats och det tar cirka 75 minuter att nå internationellt flyg.

Grästorp har ett ovanligt rikt idrotts- och kulturliv

Med både kulturhus och konserthus är det väl sörjt för kulturutbudet i Grästorp. Få kommuner av den här storleken har så goda egna resurser.

Även på idrottsidan är antalet idrottsanläggningar och kvaliteten på dem långt över vad man kan förvänta sig i en kommun med drygt fem och ett halvt tusen invånare. Badhus, ishall, 18-håls golfbana, ridhus, tennishall, bordtennishall, fotbolls- och idrottsplats, anläggningar för båg-, pistol- och jaktskytte med mera.

Under Nossan ljusfestival i oktober vallfärdar 25 000 besökare till Grästorp. En sträcka på ungefär 2 km runt vattendraget Nossan är spektakulärt upplyst och det händer spännande saker längs promenadvägarna och på scenerna.

Ett annat stort evenemang är Grästorpsfestivalen i augusti som har lång tradition.

Korta fakta om Grästorps kommun

Antal invånare: 5 641
Areal: 266 km²
Befolkningstäthet: 22 invånare/km²
In- och utpendling: 571 pendlar in, 1 568 pendlar ut

Kontakt med Grästorps kommun

Sofia Jessen, näringslivsutvecklare
+46 (0)514-580 76, 0732-75 06 73
sofia.jessen@grastorp.se

www.grastorp.se