Mellerud: Framsynta lantbrukare och starka industrier

”Ett Sverige i miniatyr” beskriver både naturen och näringslivet i Melleruds kommun. Här finns allt från tillverkande industrier och välutvecklad besöksnäring, till lokal biogasproduktion och ett diversifierat småföretagande.

I Mellerud hittar man både industri och ett välutvecklat lant- och skogsbruk. Tillsammans har de båda näringsgrenarna lagt grunden för ett diversifierat näringsliv med fler än 700 aktiva företag.

Besöksnäringen växer i takt med att etableringar av nya anläggningar för exempelvis fritidsboende, golf, båtliv, bad och fiske tar form. Utöver detta har kommunen starka besöksmål som akvedukten i Håverud och Dalslands kanal. Med fler besökare växer även handeln.

Genuin entreprenörsanda

De flesta av lantbrukarna i Melleruds kommun driver stora gårdar. Många av dem är högskoleutbildade och har en positiv inställning till ny teknik. De är öppna för nya affärsmöjligheter som exempelvis vindkraftproduktion och till att använda organiska restprodukter för produktion av biogas.

Småföretagarkompetensen i kommunen är väl utvecklad, framför allt när det gäller olika former av hantverk med koppling till lantbruket.

I den lokala industrin i Mellerud finns spetskompetens inom utveckling och produktion av:

  • flaskor och dunkar i plast (Emballator/Mellerud Plast)
  • ståldörrar/säkerhetsdörrar (Hellbergs Dörrar och Daloc)
  • lastväxlare och påbyggnader för lastbilar (JOAB)

Satsar på nytt köpcentrum

Efterfrågan på lokaler för industri och handel i Melleruds kommun ökar. Intill E45 vid den norra infarten till centralorten Mellerud byggs ett nytt köpcentrum där man även gör plats för småindustri. Området ska vara klart 2019.

I kommunen finns flera etablerade industriområden och i anslutning till dem går det att köpa mark för att bygga nya industrilokaler. Möjligheterna att hyra lokaler för industri, handel och kontor är goda.

Värdefulla nätverk inom flera branscher

Industrigruppen är ett informellt nätverk för löpande utbyte av erfarenheter mellan de största industriföretagen i Melleruds kommun.

Kring Dalslands Sparbanks näringslivsstiftelse finns ett nätverk av beslutsfattare med stort inflytande över utvecklingen av det lokala näringslivet.

Inom ramen för Biogas Brålanda samverkar ett nätverk av ett 30-tal visionära lantbrukare, många av dem hör hemma i Melleruds kommun.

Mellerudsnavet är en ekonomisk förening där näringslivet och kommunen samarbetar för att ta tillvara och utveckla det lokala näringslivet.

Näringslivsrådet är en formell grupp för samarbete mellan det lokala näringslivet och Melleruds kommun. Rådet är en plats för utbyte av idéer och information. Det är också ett rådgivande organ inför kommunala beslut som har med utvecklingen av näringslivet att göra.

Gott om strandnära bostäder

I Melleruds kommun satsar man på att utveckla nya sjönära boenden vid Sunnanå hamn, Vita Sandars camping och Dalsland Golf Resort. De ligger nära attraktioner som golf, båtliv, fritidsfiske och vidsträckt natur. Samtidigt finns centralorten Mellerud, E45 och järnvägsförbindelser inom bekvämt räckhåll.

Urvalet av boendeformer är stort och miljöerna är varierade. Det finns både nya och etablerade villaområden där man köper hus till mycket konkurrenskraftiga priser. I tätorterna Mellerud, Dals Rostock, Åsensbruk, Bränna och Håverud finns lägenheter att hyra både av privata fastighetsägare och av kommunens bostadsbolag.

E45 och järnväg ger goda kommunikationer till Mellerud. Det tar 45 minuter att nå närmaste nationella flygplats och mindre än 90 minuter att komma till internationellt flyg

Ett Sverige i miniatyr med starka kultur- och turistmagneter

Mellerud är ett Sverige i miniatyr. Kust mot Vänern, jordbrukslandskap, fjäll, skog, sjöar och vattendrag. Sammanlagt har kommunen mer än 80 mil sjöstrand, nästan 100 meter per invånare.

Vita Sandars Camping, Sunnanå Hamn och Sunnanå Golf bildar ett stort rekreationsområde som bygger samman centralorten Mellerud med Vänern. Fisketurismen är stor och den ökar. Trollingfisket efter lax och öring i Vänern utanför Mellerud är ett av Europas bästa.

Varje år besöker en kvarts miljon människor akvedukten i Håverud. I Köpmannebro mynnar Dalslands kanal ut i vacker Vänerskärgård.

Kulturbruket på Dal är en av Västsveriges finaste konsert- och teaterlokaler. Här framträder många av Sveriges främsta artister men också duktiga artister och skådespelare från närområdet.

Dalslands Konstmuseum är ett av Västra Götalandsregionens fyra konstfästen. Museet har ett gott nationellt rykte och lockar årligen närmare 15 000 besökare från både Sverige och andra länder.

Åsnebyn är ett av Västra Götalandsregionens tre kulturreservat.

Korta fakta om Melleruds kommun

Antal invånare: 9 352
Areal: 515 km²
Befolkningstäthet: 18 invånare/km²
In- och utpendling: 676 pendlar in, 1 237 pendlar ut

Kontakt med Melleruds kommun

Jenni Hagman,  Näringsutvecklare
+46 (0)530-181 08
Jenni.hagman@mellerud.se

 

www.mellerud.se