Munkedal: Levande landsbygd med logistikfördelar

Munkedal är en genuin landsbygdskommun som också har lång tradition av papperstillverkning och handel. Det strategiska läget vid både E6 och två järnvägar är grunden till kommunens satsning på ett nytt logistikcentrum.

Sedan många år är pappersindustrin med Arctic Paper grunden i näringslivet i Munkedal. Tack vare goda kommunikationer på både E6 och järnväg håller kommunen dessutom på att utvecklas till ett centrum för logistik. Både Bohusbanan och Lysekilsbanan är starka resurser för att utveckla person- och godstransporter ytterligare. Hela fem avfarter från E6 finns inom kommunen vilket betyder att alla kommunens tätorter och landsbygd har nära till motorvägen mellan Göteborg och Oslo.

Kommunen planerar ett större logistikcentrum mellan Håby och Gläborg där både torr- och fryslager planeras för den marina beredningsindustrin i Sverige och Norge. Närheten till Norge är en stor fördel. I Dingle har New Wave sitt lager för profilkläder och i takt med att lager och logistik växer längs E6 utvecklas även detaljhandeln.

Vid sidan av detta finns en uppsjö av framgångrika småföretag, framför allt inom byggsektorn och den gröna näringen.

Nära samarbete mellan näringsliv och skolor

Att processkunnandet är stort i Munkedal beror framför allt på att pappersindustri har funnits i kommunen i många år. För att säkra framtida kompetensförsörjning har Arctic Paper ett nära samarbete med processtekniska gymnasiet i Munkedal som erbjuder utbildningar med yrkespraktik med inriktning mot produktion inom processteknik och miljö.

Som en följd av att näringslivet i Munkedal utvecklas mot logistik och handel har det etablerats företag med kunskaper inom internationell handel, logistik och tullservice.

Industri- och handelsområden nära E6 

Det är kommunens ambition att alltid ha industrimark tillgänglig. Dels för att kunna möta de befintliga företagens behov av att kunna expandera. Dels för att kunna ta emot etableringar.

I huvudorten Munkedal finns två stora industri– och handelsområden; Smedberg och Säleby. Båda ligger bara några hundra meter från Håby trafikplats med exponering mot E6. Det finns även industrimark i andra delar av kommunen.

Industrilokaler går endast att hyra av privata fastighetsföretag. Lokaler för affärer och kontor finns i flera av kommunens orter.

Brett samarbete kring utvecklingsfrågor

Det finns gott om ideella organisationer som arbetar för lokal utveckling i Munkedal. Tio fiberföreningar har tillsammans byggt ett optiskt fibernät för bredband som ger hög kapacitet i hela kommunen.

Varje kommundel har en egen lokal utvecklingsgrupp som driver frågor för att utveckla bygd och samhälle.

Munkedals kommun deltar i flera utvecklingsprojekt och genom dem bygger man ett bra kontaktnät med andra kommuner och myndigheter.

Bostäder nära hav och insjöar

Det finns flera privata exploatörer som utvecklar attraktiva sjönära lägen i Munkedals kommun. De nya boendena byggs i miljöer med närhet till Torreby slott och Torreby Golfklubb.

I närheten av Håby och Smedberg finns det planer för att utveckla en hästby med tillgång till ridhus. Nya fastigheter har byggts och fler planeras med koppling till hästägande.

I Munkedals centrum finns flerfamiljshus med moderna lägenheter som har närhet till service, handel och kollektivtrafik.

Kommunen kan också erbjuda ett attraktivt boende på landsbygden med tillgång till fiberanslutning. Tillväxtverket har utsett Munkedals kommun till pilotkommun för att stärka den lokala attraktionskraften för boende, näringsliv och besökare. Det lokala närings- och föreningslivet har en viktig roll i detta arbete.

Ett rikt natur- och kulturarv

Munkedal i norra Bohuslän är som en brygga mellan hav och land, kust och fjäll. Det är en utpräglad landsbygdskommun där nästan hälften av invånarna bor på landsbygden. Många arbetar inom jord- och skogsbruk.

Munkedal är framför allt känt för laxrika Örekilsälven, anrika golfbanan vid Torreby slott invid Gullmarsfjorden och den populära bergsklättringen. Både kusten och inlandet erbjuder ett rikt natur- och kulturarv.

I Sörbygden ligger vildmarksområdet Kynnefjäll med vandrings- och kanotleder. Här finns en rik kulturhistoria av lämningar från brons- och järnålder till dagens kulturlandskap.

Det lokala kulturlivet och kulturarv tillvaratas av kommunen, föreningar, näringsliv, studieförbund och musikskolan och man arrangerar konserter, konstutställningar, kultur för barn och ungdom, kurser och andra aktiviteter i samarbete eller i egen regi.

Utbudet av fritidsaktiviteter är stort och de största sporterna är golf, kanoting, fotboll och ishockey. Många föreningar driver egna anläggningar som kompletteras av de kommunala idrottshallarna.

Korta fakta om Munkedal

Antal invånare: 10 250
Areal: 638 km²
Befolkningstäthet: 16 invånare/km²
In- och utpendling: 1 217 pendlar in, 2 081 pendlar ut

Kontakt med Munkedals kommun

Håkan Sundberg, kommunchef
+46 (0)524-181 65
Hakan.sundberg@munkedal.se

Åsa Karlsson, kommunstyrelsens ordförande
+46 (0)524-18167
+46 (0)702-338541
asa.karlsson@munkedal.se

Rolf Berg, politiker med ansvar för näringslivsfrågor
+46 (0)524-31111
+46 (0)706-231111
rolf.ladkas@telia.com

www.munkedal.se