Orust: Båtbyggartradition, entreprenörskap och spetskompetens inom många områden

Båtar från Orust är kända i hela världen och Orustkvalitet nämns med respekt. Näringslivet karateriseras av småskalighet och många entreprenörer. Flera av dem är ledande i sina branscher, till exempel reningsanläggningar för fartyg och IT-lösningar för läkarjournaler. Turism och livsmedel är två andra stora branscher.

Orust är Sveriges tredje största ö och den ligger cirka sex mil norr om Göteborg. Läget nära Göteborg, Stenungsund och Uddevalla gör Orust till ett intressant etableringsalternativ. Traditionen att bygga båtar finns sedan vikingatiden och benämningen Orustkvalitet är känt och respekterat över hela världen. Även om tillverkningen minskat är branschen stor med verksamheter som båttillbehör, båtvård, reparationer, båtförvaring med mera. Orusts dominerande ställning i branschen manifesteras varje år i augusti på den flytande båtmässan Öppna Varv.

Näringslivet är småskaligt med många entreprenörer. Orust har 2 000 företag, de flesta med en till tio anställda. Flera företag har ledande positioner inom sina respektive områden. Några exempel är Marinfloc som tillverkar reningsanläggningar till fartyg, Conscriptor som skriver läkarjournaler via Internet och Swedeponic som odlar färska örter och sallad i kruka.

Hantverkskunnande inom många områden

Hantverket har alltid varit ett signum för Orust. Här finns många duktiga företag med stor kompetens inom områden som båtbyggeri, snickeri och entreprenad. Utöver hantverkskunnandet finns spetskompetens inom många andra områden som exempelvis:

  • Hallberg-Rassy, segelbåtar som är kända för Orustkvalitet.
  • Marinfloc, internationellt ledande i utveckling av system och tillverkning av reningsanläggningar till fartyg för att förhindra utsläpp. Fler än 2 000 sjömän från hela världen har fått teknisk utbildning av Marinfloc för att själva kunna sköta reningsanläggningarna.
  • MP-Produkter och Paul Mattsson, två av landets största fiskberedningsföretag. Här fileas sill som levereras vidare för att till slut bli goda sillinläggningar.
  • Scanfjord är Sveriges största producent av färska odlade musslor – hela 95 procent kommer från Orust.
  • Orusts Sparbank är en av Sveriges mest vinstrika banker.
  • Nordholms Industriinstallationer, högt kvalificerad kompetens inom svetsning. Deras kunskaper och produkter köps in av kärnkraftverk och av industrier inom exempelvis läkemedel, livsmedel och petrokemi både i Sverige och utomlands.
  • Conscriptor representerar en ny, växande bransch som bygger på att skriva läkarjournaler via Internet.
  • Lågprisvaruhuset Göksäter är Orusts största besöksmål och tar emot över 800 000 kunder per år.
  • Nordic Training Academy på Käringön utbildar i sjösäkerhet för fartygsbesättningar och personal på riggar och plattformar.

Industriområden med havsutsikt

Det finns fem industriområden på Orust. De ligger i Henån, Svanesund, Varekil, Mollösund och Ellös. De två sistnämnda ligger nära havet. I Varekil och Ellös finns lediga tomter för småindustri, kontor och annan verksamhet.

Många privata fastighetsägare har lokaler som kan användas för olika ändamål. Flera har också lokaler i fantastiska miljöer. Kommunen och fastighetsägare samarbetar gärna för att hitta bra och rätt lösning för företag som behöver lokaler och kontor.

Tillväxt inom besöksnäringen

Turismen är en växande bransch och som en av fyra kommuner ingår Orust i turistbolaget Södra Bohuslän turism, som ägs av näringslivet. Det finns ett nära samarbete mellan företagen och de fyra kommunerna. Orust ingår även i Ett enat Bohuslän, där elva kommuner tagit ett gemensamt beslut att verka för ökad omsättning i turistbranschen.

Vattenkvalitet och ett rent hav är en grundförutsättning för boende och arbete. Därför deltar Orust i nätverket ”8 fjordar” som arbetar för rena vatten, bättre fiske med mera.

Ett begynnande samverkansprojekt heter Orust Kretsloppsakademi som består av personer som arbetar för ett sunt och hållbart samhälle. Akademins mål är att göra Orust klimatneutralt till år 2020.

Kommunen arbetar också aktivt inom miljöområden som energieffektivisering, strandstädning och återvinning.

Unika boendemiljöer vid havet och på landsbygden

Orust har 15 000 invånare och är en av Sveriges mest tätbebyggda landsbygder. På sommaren mer än tredubblas befolkningen. Den stora ön erbjuder en mängd olika boendemiljöer med hyresrätter, bostadsrätter och eget boende. Hyresrättslägenheter finns i alla större orter och även ute på de bilfria öarna Käringön och Härmanö. Kommunen utvecklar fler detaljplaner och villaområden exploateras över hela ön.

Kommunikationerna är goda. Det tar bara ungefär 15 minuter att nå E6 från öns norra respektive södra del. Från centralorten Henån till närmaste nationella flygplats är det cirka 45 minuter och internationellt flyg når man på ungefär en timma. 2017 startar arbetet med att bygga om väg 160 mellan Skåpesundsbron och Varekil. Det blir en bra upprustning med en ny vägsträcka och cykelväg.

De populära öarna Käringön och Gullholmen/Härmanö når man från en modern och nybyggd färjeterminal i Tuvesvik.

Rik på kultur, historia och evenemang

Båtar satte sin prägel på Orust långt före vikingatiden och den kulturen möter besökaren i många miljöer, sevärdheter, namn och andra sammanhang. Dösar, domarringar och fornborgar visar hur människan slog sin ner på ön för 11 000 år sedan.

Orust är evenemangens ö. Framför allt under sommaren är det fullt av underhållning, utställningar, vandringar och andra publikdragande händelser över hela kommunen. Många av Sveriges bästa musiker kommer varje år för att spela för entusiastisk publik i de alldeles speciella miljöerna på de många scenerna. Kulturhuset Kajutan i Henån har årligen fler än 100 arrangemang och utställningar.

Att det finns aktiva invånare, föreningar och studieförbund betyder mycket för kulturen och fritiden på ön. De är driftiga och står bakom många aktiviteter.

För många av de finaste fritidsaktiviteterna behövs inga arrangörer. Baden, båtlivet, naturen med sina vandringsmöjligheter, de traditionella fiskesamhällena finns där hela tiden.

Korta fakta om Orusts kommun

Antal invånare: 15 010
Areal: 389 km²
Befolkningstäthet: 39 invånare/km²
In- och utpendling: 1 235 pendlar in, 3 316 pendlar ut

Kontakt med Orusts kommun

Petra Ohldin Lampinen, näringslivsutvecklare
+46 (0)304 33 43 15
petra.o.lampinen@orust.se

www.orust.se