Sotenäs: Maritima näringar och besöksnäring dominerar näringslivet

Sotenäs näringsliv kretsar kring yrkesfiske, beredningsindustri, båttillverkning, mekanisk industri, automation och en mycket stark besöksnäring. Här finns världens största vågkraftverkpark. I SymbiosCenter tar man vara på alla fördelar med att finnas nära havet och havets resurser.

Sotenäs är Nordens centrum för beredning av produkter från havet. Så gott som alla de stora marina livsmedelsföretagen på den nordiska marknaden har industrier i Sotenäs kommun. I spåren av detta har även företag som konstruerar och bygger maskiner för beredningsindustrin lokaliserat sig på samma plats.

Det finns fler exempel på maritima näringar i Sotenäs:

  • Våren 2013 startade utbyggnaden av världens största vågkraftverkpark i havet utanför Smögen.
  • De lokala fiskarna gör egna satsningar på hållbart fiske.
  • Konstruktion och tillverkning av fritidsbåtar har ett starkt fäste här.
  • Och så naturligtvis turismen. Sol, klippor och salta bad lockar mängder av turister. Under en bra sommar promenerar en miljon besökare på Smögenbryggan.

Utvecklar nya hållbara system

När det gäller beredning av produkter från havet och maskinkonstruktioner för beredning, är Sotenäs ett nordiskt kompetenscentrum. Skolor och Arbetsförmedlingen samverkar med företagen för att fylla på med ny kompetens. Beredningsindustrin utvecklas hela tiden. Bland annat finns det planer på att använda energirika restprodukter från industrin till biogasproduktion i en anläggning.

Här finns ett nystartat SymbiosCenter där kommuner, näringsliv, akademi och andra aktörer samarbetar i industriell symbios för att nyttja havets resurser på ett hållbart sätt. Alla inblandade ser stora fördelar med en gemensam satsning och samverkan.

Yrkesfiskarna i kommunen har breddat sina verksamheter genom egen tillverkning av selektiva och miljöanpassade fiskeredskap, exempelvis trålar och nät som delvis produceras av återvunna uttjänta nät. Yrkesfiskarna erbjuder också möjligheter för turister att åka med på exklusiv fiskesafari efter bland annat hummer.

Det finns en tydlig tendens att fler tjänsteföretag väljer att förena nytta med nöje genom att etablera sig vid havet.

Lyhörda för företagens behov av lokaler

Kommunen har industritomter på olika platser, bland annat Guleskär och Hogenäs. När företag hör av sig och presenterar sina behov kan kommunen ta fram nya tomter.

Det finns ett visst utbud av både kommunala och privatägda industri- och kontorslokaler.

Företagen samverkar i utvecklingsfrågor

Den marina beredningsindustrin bildar ett stort kluster där bland andra beredare och maskinkonstruktörer har återkommande samarbeten.

I Fiskareföreningen Norden arbetar fiskarna tillsammans för att anpassa yrkesfisket till förändrade förutsättningar, inte minst med sikte på miljötänkande och det lokala fiskets långsiktiga hållbarhet.

Inom ramen för Kusthandlarna samverkar butiker, restauranger och hotell i framförallt Smögen, Kungshamn och Hunnebostrand.

I Näringslivsrådet representeras små och stora företag inom de flesta branscherna via bland annat fyra företagarföreningar. Rådet arbetar för ett positivt företagsklimat och en positiv tillväxt.

Eftertraktade boendemiljöer

I Sotenäs kommun bor man nära naturen och havet. Kommunen har cirka 9 000 invånare och 14 000 personer är delårsboende.

Eftersom många lockas av att bosätta sig i den här delen av Bohuslän är utbudet av boende relativt begränsat. Det finns hyresrätter i alla större orter i kommunen. Byggföretag producerar både bostadsrätter och egna boenden. Mäklarna får kontinuerligt in året-runt-boenden, sommarhus och tomter till försäljning.

Havet och den vilda naturen lockar många besökare

Till Sotenäs med sina populära kustsamhällen som till exempel Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Väjern, Bovallstrand och Malmön kommer cirka 800 000 besökare årligen, framförallt under sommarmånaderna. Kulturen och fritiden i Sotenäs är i hög grad präglad av närheten till havet och naturen. Allt fler människor, inte minst långväga turister, lockas av ”wilderness”, vidderna, den höga rena luften, klipporna, vandringslederna, stränderna och det otämjbara havet. Ett av de större besöksmålen är Nordens Ark som är en djurpark där man arbetar för att rädda och bevara utrotningshotade djur. Parken har över 100 000 besökare varje år.

Kulturhistorien är levande, bland annat genom fisket och stenindustrin. Smögens hembygdsförening, Hållö Vänner och Hållö Fyrförening är goda exempel på hur entusiaster värnar områdets kulturhistoria.

De många föreningarna i kommunen spelar stor roll i kultur- och fritidslivet, inte minst för barn och ungdomar. När det gäller evenemang och festivaler står ofta det lokala näringslivet som initiativtagare och arrangör.

Korta fakta om Sotenäs kommun

Antal invånare: 9 004
Areal: 139 km²
Befolkningstäthet: 65 invånare/km²
In- och utpendling: 961 pendlar in, 1 082 pendlar ut

Kontakt med Sotenäs kommun

Tomas Larsson, näringslivsutvecklare
+46 (0)523-66 47 45
tomas.larsson@sotenas.se

 

www.sotenas.se