Tanum: Här frodas entreprenörsandan

Sett till invånarantalet har Tanum ovanligt många företag. Flera starka turistmål och kulturmiljöer lockar många besökare året om. Det skapar goda möjligheter att driva företag inom handel, kulturupplevelser, hantverk och annan besöksnäring.

Företagsamhet är ett av Tanums kommuns främsta kännemärken. Att det finns fler än 2 400 företag fördelade på 12 600 invånare, visar tydligt att Tanumborna gärna tar initiativ och gör affärer. Folkmängden ökar fem gånger under sommarhalvåret och det finns potential för fler företagare att etablera sig permanent i Tanum.

Handeln är en växande näring. Hösten 2014 öppnade Tanum shoppingcenter med 40 000 kvadratmeter butiksyta vid E6 utanför Tanumshede. Närheten till Norge gör att trycket på handel och boende ökar.

Kommunen är särskilt rik på kulturföretagare inom alla konstarter. I Bottna och på Gerlesborgs konstskola finns ateljéer och kooperativa verkstäder.

Besöksnäringen är betydande. Tanum har många sevärdheter, bland annat hällristningarna i Tanums världsarvsområde med över 500 hällristningsplatser och med totalt 10 000-tals bilder. Till hällristningarna i Vitlycke kommer varje år fler än 100 000 besökare från hela Europa. Väderöarna, Kosterhavets Nationalpark, Fjällbacka, filmturismen och de många campingplatserna är andra stora besöksmål.

Tack vare den växande besöksnäringen finns det många företag inom byggsektorn. I slutet av 2015 förvärvade Derome den tidigare IAC-fabriken i Tanumshede, en anläggning på 19 000 kvm, som nu rymmer takstolsfabrik, bygghandel och andra verksamheter.

Framgångsrika entreprenörer

Till Tanum kommuns främsta kompetenser hör entreprenörsandan. Det finns gott om handlingskraftiga människor som är beredda att utveckla och driva egna företag. Det är kring sådana människor som många små och medelstora företag inom handel, industri, hantverk, besöksnäring och kultur har byggts upp. Ett gott exempel är Sportshopen i Grebbestad som är Nordens största sportbutik. Tanumstrand utanför Grebbestad är den största hotell- och fritidsanläggningen mellan Oslo och Göteborg.

Att kulturföretagandet är stort beror till delvis på attraktionskraften hos Gerlesborgs konstskola. Där har merparten av landets konstnärer studerat eller arbetat. Konstutbildningarna ligger på en hög nivå.

Det finns också en stark industritradition i kommunen. Till de största industriföretagen hör Tetra Pak som tillverkar förpackningar och Nordan (f.d. Tanums Fönster) som tillverkar specialfönster.

Planerar fler industri- och handelsområden

I Tanums kommun planerar man för flera nya områden för industri och handel. Detta beror på att intresset för sådan mark är större än tillgången och på att kommunen har bestämt att det ska finnas sådan mark i alla större samhällen.

Bland de områden som tidigast blir klara är det som skapas runt det nya köpcentret vid E6 vid Tanumshede. Fler nya områden kommer att bli aktuella i Grebbestad, Fjällbacka, Hamburgsund och Rabbalshede. I Östad i Bullaren finns tillgänglig mark.

Lokaler för industri och handel och plats i företagshotell i Tanumshede finns att hyra av privata företagare

Gott om drivande nätverk

Tanum Turist med sina 260 medlemsföretag är ett viktigt nätverk för dem som arbetar med besöksnäringen.

Företagarorganisationen Företagarna har många medlemmar i Tanums kommun och samarbetet med olika aktörer är betydelsefullt.
I varje större ort i kommunen finns en samhällsförening. Föreningarna är starka och visar stort engagemang i aktuella frågor och för utvecklingen av hemorten.

Inom kulturlivet finns bland annat nätverken Konstnärernas kollektivverkstad, Bohuslän och Konstvandring i Ranrike. Båda har hundratals kontakter inom konstnärsvärlden och arbetar för bildkonstnärernas bästa. Dessutom finns en mängd informella nätverk mellan kulturföretagare.

Unika boendemiljöer vid kust och i inland

I Tanum som ligger i norra Bohuslän finns stor variation på miljöer att leva i. Kustland och skärgård, inland med jordbruksmark, skogsområden och insjöar.

I flera av kommunens samhällen finns hyres- och/eller bostadsrätter. För den som söker eget boende finns utbud av tomter och hos mäklarna finns det alltid bostäder till salu.

Tack vare E6, det finmaskiga vägnätet och järnvägen, är förbindelserna goda i hela Tanums kommun. Med bil tar det 1,5 timma till Oslo eller Göteborg. På 2,5 timma når man två internationella flygplatser; Landvetter och Gardemoen.

Kluster för konstnärer och andra kulturarbetare

Kulturutbudet i Tanums kommun är större och bredare än man kan förvänta sig av en kommun med drygt 12 000 invånare. Särskilt mycket att uppleva finns det för dem som är aktiva och söker upp det som händer. Här finns bland annat också Tanums hällristningar som sedan 1994 finns på Unescos världsarvslista. Den södra delen av Sveriges första marina nationalpark, Kosterhavet, ligger i Tanums kommun.

Detta är en av landets mest kulturarbetartäta kommuner med en hög koncentration av konstnärlig kreativitet och stort internationellt inflytande inom bland annat konst, teater och dans. Många kulturarbetare väljer att arbeta i Tanum innan de tar med sig sina verk ut i världen.

Tanumborna har alltid varit öppna för intryck utifrån, men när det gäller att få saker gjorda litar de till sig själva. Den attityden avspeglar sig tydligt i kulturlivet. Ett bra exempel är den tidigare stenindustrin som numera är en del av konstindustrin.

Korta fakta om Tanums kommun

Antal invånare: 12 600
Areal: 924 km²
Befolkningstäthet: 13 invånare/km²
In- och utpendling: 1 400 pendlar in, 1 931 pendlar ut

Kontakt med Tanums kommun

Elenor Olofsson, näringslivsutvecklare
+46 (0) 525-181 09
elenor.olofsson@tanum.se

Elisabeth Jonsson, näringslivsutvecklare
+46 (0) 525-180 76
elisabeth.jonsson@tanum.se

Liselotte Broberg, kommunstyrelsens ordförande
+46 (0) 525-181 05
liselotte.broberg@tanum.se

Ulf Ericsson, kommunchef
+46 (0)525-181 19
ulf.ericsson@tanum.se

 

www.tanum.se