Trollhättan: Ett nav för teknisk utveckling och filmproduktion

I Trollhättans näringsliv samsas etablerade tekniker och mogna branscher med innovation och nytänkande. Högskolan Väst har en nyckelroll och Innovatum är en brygga mellan näringsliv, forskning, utbildning, enskilda aktörer och allmänhet.

Näringslivet i Trollhättan står på flera ben. Kärnan är tillverkningsindustrin och runt den finns många tjänsteföretag, inte minst på det tekniska området. Starka är också handel, servicenäringar och den offentliga sektorn med stora arbetsplatser som högskola och länssjukhus. Ovanpå den breda basen finns tydliga spetsar inom fordonsindustri, flyg- och rymdindustri, kreativa näringar och e-handel.

Genom Film Väst har svensk filmindustrin ett mycket starkt fäste i Trollhättan. Här samproduceras nästan hälften av all svensk film.

Tekniskt kunnande inom många områden

I Trollhättan finns grundmurad industrikompetens, ifråga om både teknisk utveckling och produktion. Vid sidan om det breda kunnandet finns kompetensspetsar bland annat inom:

  • fordonsindustri (ett flertal ingenjörsföretag)
  • flyg- och rymdindustri (GKN Aerospace)
  • hydraulväxlar och hydraulpumpar (Parker Hannifin).

Svensk film har ett av sina viktigaste centrum i Trollhättan. Här finns en rad företag som bidrar med specialistkompetenser till filmproduktionerna.

Energi- och miljöteknik, e-handel och kreativa näringar är andra områden där kompetenser snabbt växer sig starkare i Trollhättan.

Hjälp att hitta rätt etableringsmiljö

Att kunna erbjuda bra utvecklingsmiljöer för befintliga företag, och tillväxtmiljöer för företag som flyttar in, är en tydligt uttalad ambition i Trollhättan.

De som väljer att etablera sig i kommunen får hjälp att hitta närhet till nätverk och kompetens som de kan ha nytta av. En del av det arbetet handlar om att välja rätt plats för lokalisering. Företag som söker färdiga lokaler har goda möjligheter att hitta något som passar. I Trollhättan finns cirka 95 ha planlagd mark tillgänglig för verksamheter inom industri och handel. En del av marken är privatägd.

På köpcentret Överby byggs handelsytan ut till sammanlagt 100 000 m². Expansionen ska i stora delar vara klar sommaren 2017.

Nätverk driver utvecklingen i många branscher

I Trollhättan är nätverksbyggande viktiga processer som pågår hela tiden. Det gäller framför allt inom teknikområden och branscher med en hög grad av innovation.

Staden siktar på att bli ett centrum för elfordonsutveckling och det finns många aktörer som etablerar samarbeten.

Inom aerospace är företag i Trollhättan delar av både internationella och nationella nätverk. Utvecklingen inom energi- och miljöteknik är intensiv och samverkan har en stor betydelse där. De kreativa och kulturella näringarna domineras av små företag som samarbetar i olika former. Bland annat finns ett omfattande informellt nätverk med anknytning till filmproduktion.

Till de mer formella nätverken i Trollhättan hör sju företagarföreningar på de olika handels- och industriområdena. Alla de föreningarna samverkar med Trollhättans stad.

Fler bostäder byggs i stadskärna och på landsbygd

Trollhättan har en stor stadskärna. Sett till antal invånare ligger stadskärnan på 21 plats i Sverige.

I planerna för kommande år ingår att få fler centralt byggda bostäder med hyresrätt, bostadsrätt och med eget ägande. Kring älven, kanalen och slussarna ska det byggas fler bostäder som får mycket stor attraktionskraft tack vare vackra omgivningar och centralt läge.

Kommunen växer även i utkanterna av stadskärnan och i de lantliga omgivningarna. Nya bostadsområden, framför allt för egnahem, etableras på flera platser.

Tack vare stora satsningar på infrastrukturen har Trollhättan mycket goda förbindelser med väg, järnväg och flyg. Att exempelvis resa med tåg till Göteborg tar bara drygt 30 minuter.

Satsar stort på kultur, nöjen och event

Trollhätteborna är stolta över Fallens Dagar som är landets äldsta stadsfestival. Den tredje helgen i juli är det folkfest och staden gästas av såväl hemvändare, invånare och turister.

I kulturlivet har filmen en given plats. Trollhätteborna har blivit vana vid att det står varningsskyltar med ”Filminspelning” på gator och torg.

Musiken har egna arenor. Bland annat N3 som är kulturskola och plats för många evenemang. Folkets Hus Kulturhuset har massor av evenemang. Aurora Music Festival ger stora klassiska musikupplevelser flera gånger om året.

Nöjeslivet har mycket att erbjuda i form av restauranger, pubar, dansställen och liknande. Inom idrotten stoltserar staden med två stora lopp. Kraftprovet som är en mycket utmanande löpartävling och Alliansloppet som ingår i Svenska cupen för rullskidor.

Korta fakta om Trollhättans kommun

Antal invånare: 57 000

Areal: 410 km2

Befolkningstäthet: 135 invånare/km2

In- och utpendling: 10 000 pendlar in, 8 000 pendlar ut

Kontakt med Trollhättans kommun

Dick Eriksson, näringslivschef
+46 (0)520-49 68 10
+46 (0)701-64 29 00
dick.eriksson@trollhattan.se

Anki Sandberg, Trollhättan Convention Bureau
+46 (0)520-49 62 72
+46 (0)733-48 96 74
anki.sandberg@trollhattan.se

Livio Benedetto, internationell koordinator
+46 (0)520-49 70 52
+46 (0)706-22 95 04
livio.benedetto@trollhattan.se

www.trollhattan.se