Uddevalla: Den självklara handelsplatsen mitt i Bohuslän

Genom Uddevalla passerar järnvägar, vägar och sjöfart och det gör kommunen till en självklar plats för logistik och handel. Skeppsbyggnad och offshore hör också till de naturliga näringarna.

Med drygt 54 000 invånare är Uddevalla den största staden i Bohuslän och ett naturligt centrum för näringsliv, utbildning, handel och kommunikationer.

Läget vid havet och vid E6 mellan Göteborg och Oslo är en av kommunens stora fördelar. Det är en knutpunkt som fungerar perfekt för alla affärer. Logistiska fördelar har gjort att flera företag har valt att lägga huvudkontor och lager i Uddevalla.

Näringslivet är varierat och det finns cirka 5 000 aktiva företag i kommunen. Tyngdpunkten ligger på handel, byggnadsindustri, byggvaruhandel och maritima näringar. Det geografiska läget har genom åren gett Uddevalla en stark koppling till skeppsbyggande och offshoreindustri. Inom de branscherna är det numera främst design- och ingenjörskunnande som ligger i framkant.

Även när det gäller handel har kommunen målmedvetet tagit vara på de geografiska fördelarna. Tillväxten inom handeln i Uddevalla har varit mycket stor, en av de starkaste i regionen under de senaste 20 åren. Stadens centrum är i ständig utveckling och handelsområdet Torp har byggts ut i flera omgångar – inte minst med Ikeas etablering våren 2013.

Koncentrerade resurser för kompetensutveckling

I Uddevalla finns en stor koncentration av kompetens och resurser för kompetensutveckling med särskild tyngdpunkt inom:

  • Detaljhandel som är fördelad på flera starka handelsområden
  • Fartygsdesign och marina konsulttjänster och marin design
  • Byggnadsindustri och byggvaruhandel som är representerad av en mängd företag.

I Uddevalla ligger en av landets största gymnasieskolor och Högskolecentrum Bohuslän. Båda skolorna samarbetar med näringslivet för att kompetensförsörjningen ska bli så god som möjligt och för att på bästa sätt hjälpa eleverna med steget ut i arbetslivet.

I det stora flödet av gods som går till och igenom Uddevalla spelar vägnät, järnväg och hamn centrala roller. I kommunen finns särskilt god kompetens och kapacitet kopplad till hamnen. Uddevallas industrihamn är modern och isfri. Här lastas varje år drygt en miljon ton skogsprodukter, bulkgods och projekt- och styckegods över kaj. Hamnen har cirka 300 anlöp per år med stora variationer i antal båtar samtidigt och den sysselsätter cirka 70 årsarbetare. Här finns 2 400 meter kajer inklusive två ro/ro-lägen. Djupet är 12 m och det finns 10 km spår. För lastning och lossning finns 60 truckar samt 7 fasta och 3 mobila kranar med en lyftkapacitet på upp till 66 ton. Hamnområdet har 39 000 m² magasinsyta och 580 000 m² upplagsyta.

Öppet för att ta plats i starka tillväxtmiljöer

Företag som etablerar sig i Uddevalla har goda möjligheter att ta plats i starka tillväxtmiljöer.

Alla branscher välkomnas, nya som gamla, in i intressanta nätverk och företagarorganisationer. Bland befintliga företag är kompetensen särskilt hög inom handel, industri och maritima näringar.

Uddevalla har flera väl etablerade handels- och industriområden. Det är möjligt att få lokalisering nära genomfartslederna för väg och vatten med anpassning till de enskilda företagens behov. För företag inom den maritima sektorn kan det finnas möjlighet att få mark och lokaler i direkt anslutning till havet, beroende på verksamhetstyp.

Samarbetet mellan lokal- och industrimarkägarna i kommunen är gott. Ambitionen är alltid att inflyttande företag ska få absolut bästa lokalisering.

En stor del av bostäderna i Uddevalla ligger vid havet

Tack vare Uddevallas 26 mil kust finns det mycket goda möjligheter att hitta boende vid havet med hyresrätt, bostadsrätt, ägarlägenheter eller eget hus. En stor del av stadens bebyggelse ligger intill havet. För den som hellre bor utanför staden finns också mycket att välja bland. Detta gäller inte minst dem som exempelvis söker en egen gård.

Uddevalla expanderar och kapaciteten att ta emot nya invånare är hög. Vid årsskiftet 2015-2016 fanns färdiga detaljplaner för 1 000 nya bostäder i olika delar av kommunen. Av dem beräknas cirka 350 vara av småhustyp.

Allt man behöver finns inom nära avstånd. Inpå knutarna ligger hav med skärgård, öppna landskap och vild natur med stilla sjöar på vidsträckta fjäll. Lika nära är det till alla former av handel.

Uddevalla ligger vid E6, riksväg 44 och har goda tågförbindelser. Flygplats för nationellt flyg når man med bil på knappt 30 minuter och närmaste internationella flygplats på lite drygt en och en halv timma.

Fler än fem kulturevenemang om dagen, varje dag, året runt

I Uddevalla händer det mycket och det händer hela tiden. I genomsnitt erbjuder Uddevalla 5,2 kulturevenemang varje dag under hela året. Mycket handlar om musik, teater, film och dans.

Till Bohusläns museum kommer 300 000 besökare varje år. Det är lika mycket ett allaktivitetshus med evenemang som ett landskapsmuseum med utställningar och konst. Uddevalla har också Sveriges enda sjömansmuseum, ett skalbankmuseum och ett försvarsmuseum. Dessutom finns ett flertal hembygdsmuseer.

Inom fritidslivet ger närheten till havet fantastiska förutsättningar för bad, båtliv, fiske, camping och liknande. Uddevallas strandpromenad är utsedd till ”Sveriges vackraste väg” och den är en attraktion i sig.

I vildmarken i bergen väster om Uddevalla finns både stora orörda naturområden och fina vandringsleder.

Korta fakta om Uddevalla kommun

Antal invånare: drygt 54 000
Areal: 642 km²
Befolkningstäthet: 82 invånare/km²
In- och utpendling: 7 024 pendlar in, 7 339 pendlar ut

Kontakt med Uddevalla kommun

Sophie Carling, näringslivsutvecklare, etableringssamordnare
+46 (0)522-69 61 53
sophie.carling@uddevalla.se

Clas Mellby, näringslivsutvecklare
+46 (0)522‑69 61 89
clas.mellby@uddevalla.se

www.uddevalla.se