Vänersborg: Regionhuvudstad med nytänk kring miljö och energi

Vänersborg är ett politiskt maktcentrum och ett nav för specialiserad vård och omsorg. Spetskompetens finns inom avancerad processindustri och infraröd teknik, biogasproduktion och utveckling av nya material med skogen som råvara.

Vänersborg är regionhuvudstad och ett politiskt centrum i Västra Götaland. Här håller bland andra regionfullmäktige sina möten.

Näringslivet är varierat. Det finns bland annat högteknologiska verkstadsföretag, process- och elektronikindustri. Återvinning är en växande bransch där biogas tillverkas av hushållssopor och av avfall från lantbruket. Wargön Innovation utvecklar projekt inom energi, miljö och innovation där råvara från skogen används.

Norra Älvsborgs Länssjukhus NÄL är en mycket stor arbetsplats som ligger precis vid gränsen till Vänersborg. Kommunen är också ett betydande centrum för psyk- och kriminalvård.

Besöksnäringen växer, framför allt tack vare internationella musikevenemang och de samlade resurserna på Sportcentrum som också kallas Sveriges största fritidsgård.

Spetskompetens på flera områden – från biogas till klassisk musik

Vänersborg har stark koncentration av kompetens inom vård och omsorg, offentlig förvaltning och rättväsende. Inom klassisk musik finns ett speciellt kunnande när det gäller att utveckla unga talanger och att bygga nätverk.

Industrin har spetskompetens inom utveckling och produktion av:

  • släpvagnskopplingar (VBG Truck Equipment)
  • industriella värmeväxlare (Tranter)
  • infraröd teknik (Hedson Technologies)
  • elektroniska produkter (Norautron)
  • ferrokrom (Vargön Alloys).

Sedan flera år pågår ett utvecklingsprojekt för småskalig produktion av biogas (Biogas Brålanda). Inom ramarna för Wargön Innovation drivs försök med materialutveckling av skogsråvara och återvunna textilier.

Attraktiva logistikcenter

I Vargön planeras för ett nytt stort industriområde. Det finns också planer på att flytta Vänersborgs hamn dit.

Trestads Center är ett industriområde som ligger strategiskt i korsningen mellan E45 och riksväg 44 och intill det nationella järnvägsnätet. Området har framför allt inriktning mot logistik. Här har Varnergruppens byggt ett högautomatiserat lager för 1 400 butiker och flera speditionsföretag har valt det attraktiva läget.

Vid sidan av de stora industriområdena finns en rad mindre och väletablerade områden för främst småindustri och handel. Industrimark är tillgänglig i direkt anslutning till bland annat E45 och järnväg.

Bland privata fastighetsägare finns viss tillgång till lokaler att hyra.

Nätverk på lokal och global nivå

Ett gott exempel på hur företag kan samverka i Vänersborg är Företagsnätverket i Brålanda. I den delen av kommunen har alla företag gått samman kring de frågor som de tycker är viktigast att driva gemensamt. De arbetar bland annat framgångsrikt med egen lobbyverksamhet.

Inom den klassiska musiken har Vänersborg ett kontaktnät som spänner över i stort sett hela världen. Tack vare bland annat festivaler, master classes och tävlingen Polstjärnepriset har kommunen blivit ett globalt nav för ungdomar som spelar klassisk musik.

Inom Sverige har Musikakademi Vänersborg etablerade samarbeten med bland andra Kungliga Musikhögskolan, Göteborgsoperan, Göteborgssymfonikerna, Högskolan för cirkus och dans i Stockholm, Högskolan för scen och musik i Göteborg och Barrett Due i Oslo.

Attraktiva vattennära bomiljöer med god tillgänglighet

I Vänersborg satsar man bland annat på vattennära och centrumnära boenden intill Vänern som är Europas största renaste insjö. Det finns planer för flera nya bostadsområden med hyresrätter, bostadsrätter och egna hem. I de centrala delarna av Vänersborg kombineras det vattennära boendet av mycket god tillgänglighet, omedelbar närhet till resecentrum och småstadens charm.

För den som hellre söker sig till mindre samhällen finns flera alternativ, bland annat orterna Brålanda, Frändefors och Vargön.
Vänersborg ligger vid E45 och riksväg 44. Att resa med tåg till Göteborg tar cirka 50 minuter. Flygplatsen ligger på gränsen mellan Vänersborg och Trollhättan.

Musik- och idrottslivet sätter prägel på Vänersborg

Sportcentrum med Arena Vänersborg har en central plats i staden och erbjuder anläggningar för en lång rad olika sporter. På bekvämt promenadavstånd från Sportcentrum ligger äventyrsbadet Vattenpalatset. Längs sjön Vänern finns flera badplatser, både inne i staden och i områdena utanför. Det finns gott om plats för vattensport. Segelsällskapet har sin anläggning mitt i staden.

Aqua Blå är Vänersborgs egen vis- och vattenfestival. Det finns ett stort antal scener runt om i staden där musiklivet ofta visar upp sig. Vid flera tillfällen varje år kommer hundratals unga, talangfulla klassiska musiker från hela världen hit för att delta i utbildningar och festivaler. Vänersborg blev årets jazzstad 2012.

Korta fakta om Vänersborgs kommun

Antal invånare: 38 381
Areal: 643 km²
Befolkningstäthet: 60 invånare/km²
In- och utpendling: 4 500 pendlar in, 7 800 pendlar ut

Kontakt med Vänersborgs kommun

Karolin Olsson, näringslivschef
+46 (0)521- 72 13 63
karolin.olsson@vanersborg.se

Ann Nordquist, näringslivsutvecklare
+46 (0)521-72 19 20
ann.nordquist@vanersborg.se

Jim Sandin, näringslivsutvecklare
+46 (0)521-72 19 14
jim.sandin@vanersborg.se

´Janni Umeland, kommunikation & marknadsföring
+46 (0)521- 72 22 72
janni.umeland@vanersborg.se

 

 

 

www.vanersborg.se