Smidig service som underlättar etableringen

Gör etableringsprocessen effektiv och smidig. Ta hjälp av oss på Position Väst-kontoret för att få fram fakta, skapa kontakter och få förslag till finansieringslösningar. Vi är en direkt länk till alla 17 kommuner som bildar Position Väst, så inledningsvis behöver ni bara ha en kontaktperson.

Position Väst-kontoret underlättar för företag och andra aktörer att investera eller etablera sig i vårt område. Vi tar fram de fakta ni behöver och hjälper till med kontakter.  Ni kan exempelvis få en samlad bild av vad det finns för lokaler, planerad industrimark, samverkanspartner och kompetens. Ni avgör om förfrågan ska gå ut till en kommun eller till flera.

Vi hjälper också till med finansieringslösningar, arrangerar visningsresor och annat.

Snabb, kostnadsfri och konfidentiell service

Vi samarbetar tätt med de 17 kommuner som ingår i Position Väst och givetvis med näringslivet och utbildningsanordnare i området. Vi har också samarbetsavtal med Business Sweden när det gäller internationella företagsetableringar. Position Väst finansieras av Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund.