Regionalt investeringsstöd

Företag som vill etablera sig i Position Väst kan söka olika former av företagsfinansiering hos Västra Götalandsregionen. En del gäller hela Position Väst, andra gäller för vissa delar av området.

Företagsfinansiering som gäller hela Position Väst

Konsultcheckar kan företag få för konsulthjälp med marknadsutveckling, produktutveckling, miljöcertifiering, industridesign med mera.

Såddfinansiering kan ges till unga företag som behöver utveckla en produkt eller tjänstekoncept inför kommersialisering på global nivå.

Stöd till etableringar och investeringar i Dalsland

Företag som vill investera i någon av Dalslandskommunerna Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Färgelanda, kan få regionalt investeringsstöd.
Investeringsstödet kan ges till investeringar i byggnader, maskiner och inventarier. Eller till satsningar på forsknings- och utvecklingsarbete, utbildning, informationskampanjer, patent, licenser och liknande. Maximalt bidrag är 30 procent av investeringskostnaderna.

För mer information kontakta Gabriel Skarbäck, Västra Götalandsregionen: tel. 070-348 59 70, e-post: gabriel.skarback@vgregion.se. Läs mer