Trollhättan-Vänersborgs flygplats på väg mot stort drönaravtal

Trollhättan-Vänersborgs flygplats har signerat en avsiktsförklaring med drönarbolaget Dronamics, som kan börja flyga här från 2024 och framåt. Fyrbodals kommunalförbunds gemensamma företagsetableringskontor Position Väst är en av de involverade aktörerna.  

”Vi har ett mycket fint samarbete med flygplatsen och Trollhättan och Vänersborgs kommuner i Dronamicsärendet sedan hösten 2021. Än har inte etableringsbeslut fattats, men det är mycket positivt och lovande att en avsiktsförklaring har signerats, för detta är en bransch som kommer starkt”, säger Ann Palmnäs, Verksamhetsledare för Position Väst. 

Förbundsdirektör Anna Lärk Ståhlberg välkomnar nyheten. 

”Detta spännande besked från Flygplatsen stärker hela Fyrbodal. Inte minst Trestad som logistiknav. Drönartrafik kompletterar vår infrastruktur och skapar nya möjligheter för flygplatsens viktiga samhällsuppdrag”, säger hon. 

145 000 nya jobb

En EU-utredning beräknar att det fram till 2030 kommer att skapas cirka 145 000 nya jobb relaterade till den växande drönartrafiken. Den kommer att innebära många nya möjligheter, men också utmaningar.  

Uddevalla kommun är redan engagerade i ett europeiskt drönarprojekt kallat AiRMOUR (AiRMOUR – Uddevalla kommun), där de bygger upp värdefull kompetens och kontakter inom området och Vänersborgs kommun har precis gått med i ett nationellt nätverk med fokus på de kommunala perspektiven på den växande drönartrafiken. Det projektet drivs av Sveriges Kommuner och Regioner.  

Nya regelverk tas nu fram både på EU- och nationell nivå, bland annat gällande det så kallade undre luftrummet som drönare nyttjar. Det kommer att ingå i det kommunala planarbetet att hantera även detta, så vi får anledning att återkomma till drönartrafik i Fyrbodal av flera anledningar.