Etableringsservice

Snabb och smidig service

Vi på Position Väst-kontoret underlättar för aktörer som vill investera eller etablera företag i vårt område. Genom oss har ni en kontaktperson för alla 16 kommuner som tillsammans bildar Position Väst. Vi har ett nära samarbete med deras näringslivsenheter som kan förmedla aktuell information om kommunernas utbud och utvecklingsplaner.

Tack vare vår samverkan med näringslivsenheterna får ni direktkontakter in i kommunernas förvaltningar, i det lokala näringslivet, hos utbildningsaktörer, fastighetsägare med flera. Ni bestämmer när i processen ni vill gå vidare och involvera fler aktörer, och hur öppna ni vill vara med informationen.

Be oss om hjälp när ni söker:

  • Fakta och kontakter inför nyetablering eller förvärv av befintliga företag
  • Lediga lokaler eller industrimark
  • Kompetens eller partner inom ett visst kunskapsområde eller bransch
  • Samarbeten kring forskning och utveckling
  • Finansieringsrådgivning vid investeringar
  • Strategisk rådgivning för internationella företag som vill investera i Sverige.

Redan hittat bästa läget?

Har ni redan hittat ett intressant etableringsläge rekommenderar vi att ni tar direktkontakt med kommunens näringslivsenhet. De arbetar för att skapa ett gott näringslivsklimat både för det befintliga näringslivet och för företag som väljer att nyetablera på orten. Kontaktuppgifter finns här.