Fakta, siffror & karta över Position Väst

 

Tillväxtzon: Position Väst ligger där de expansiva Göteborgs- och Osloregionerna möts.

Samarbetsklimat: 17 kommuner samarbetar i tillväxtzonen.

Befolkning: Nästan 300 000 invånare. Närmare hälften av dem bor i de tre grannkommunerna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg som tillsammans bildar vår ”storstad” med tre stadskärnor.

Expansionsytor: 9 204 km² och 33 invånare/km². Här finns det plats att expandera.

Näringsliv: 39 000 företag (52 % handels-/tjänsteföretag, 32 % areella näringar och 16 % industriföretag).

Branschkompetenser: De största branscherna är handel, tillverkningsindustri, besöksnäring, maritima näringar, kreativa näringar och gröna näringar.

Forskning: Lokalt baserad forskning finns inom aerospace, produktionsteknik, arbetsintegrerat lärande, förnybara bränslen, vågkraft, avancerad marinbiologi och konstnärlig forskning kring materialen metall, trä och textil.

Gränssamarbete: I gränsområdet Sverige och Norge finns ett väl utvecklat samarbete mellan näringsliv, akademi och samhälle för att öka tillväxten i ännu högre grad.

Akademi: Högskolan Väst i Trollhättan, Högskolecentrum i Uddevalla och Lysekil, och HDK Steneby tillsammans med flera högskolor och universitet inom pendlingsavstånd i Sverige och Norge, ger stor akademisk tyngd.

Kostnadsläge: Priserna för exempelvis lokaler, mark och arbetskraft är konkurrenskraftiga jämfört med Göteborgs- och Osloregionerna.

Livsmiljöer: Flera medelstora och små städer med olika karaktärer, mindre samhällen och naturnära boplatser finns vid Bohuskusten, Vänerkusten och andra vattendrag, bördiga lantbruksbygder och skogsnära lantliga lägen.

Natur: Unik bohuslänsk skärgård, unika nationalparken Kosterhavet, urskogar, fjäll, platåbergen Halle- och Hunneberg, Europas största renaste insjö Vänern och hundratals andra sjöar med rent vatten, vackra odlingsslätter och böljande älvlandskap.

Region: Position Väst är 17 av totalt 49 kommuner i Västra Götalandsregionen som totalt har cirka 1,5 miljoner invånare. Regionhuvudstad är Vänersborg medan Göteborg är Västra Götalandsregionens största stad och ekonomiska nav.