Vi gör affärer av goda idéer

Merparten av forskning och utveckling inom Position Väst handlar om att göra affärer av goda idéer. En av innovationssystemets viktigaste roller är att stärka utveckling och konkurrenskraft i näringslivet. Det rör sig mera om affärsmodeller som näringslivet har omedelbar nytta av än om att utveckla helt ny teknik. Ett nav i de processerna är Innovatum i Trollhättan som knyter samman forskning och näringsliv.

En särskild nisch är att arbeta med affärsdriven miljöutveckling som ska göra området känt för sin förmåga att göra affärer av miljösatsningar.

Exempel på tillämpade forskningsprojekt inom Position Väst:

  • Biogas Brålanda; biogas av gödsel och organiska restprodukter från lantgårdar i Dalsland.
  • Seabased; grön energi med hjälp av havets vågor utanför Lysekil.
  • Wargön Innovation; energi, miljö och innovation med skogen och återvinningsbara textilier som råvara.
  • Sotenäs symbioscenter; innovationer för att ta tillvara havets och den marina livsmedelsindustrins resurser.

… och här finns spetsforskningen

Utöver den tillämpade forskningen finns tydliga spetsar inom flera forskningsområden, framför allt:

  • Produktionsteknik för att öka den svenska industrins globala konkurrenskraft. På Högskolan Väst har man inriktningen ”grönare” industriproduktion och teknologier som kan tillämpas gränslöst. Här finns också forskarutbildning i produktionsteknik där många är industridoktorander knutna till tillverkningsindustri såväl regionalt som nationellt.
  • Arbetsintegrerat lärande inom tillverkningsindustri, tjänstesektor, offentlig förvaltning, skola och sjukvård. Forskarutbildningen inom arbetsintegrerat lärande på Högskolan Väst är unik och den första i sitt slag i världen.
  • Forskning om hur digitaliseringen påverkar arbetslivet drivs i samverkan mellan Högskolan Väst och Chalmers. Målet är att etablera en internationellt ledande forskningsmiljö. Här samarbetar man också med ledande företag inom IT-sektorn och stora arbetsgivare inom områden som hälsa och sjukvård, integration, kompetensutveckling och industriell digitalisering.
  • Marin forskning. Sven Lovén centrum är en nationell och internationell resurs för forskning inom marina vetenskaper. Till centret hör bland annat de båda forsknings- och undervisningsstationerna på Tjärnö (Strömstad) och Kristineberg (Lysekil).
  • Komponenter och delsystem för motorer till flygplan och rymdraketer. Fokus ligger på att sänka motorns vikt för att på det viset minska bränsleförbrukning och emissioner. GKN Aerospace tillsammans med en rad olika samarbetspartner.
  • Energioptimering av raffinaderianläggningar och utveckling av nya bränslen och drivmedel. Preem i samarbete med Chalmers tekniska högskola.

Nära samarbeten mellan näringsliv och utbildningsanordnare

En viktig komponent inom många FoU-arbeten i Position Väst, är samarbetena med framstående partner som exempelvis universitet, högskolor och teknikparker, både nationellt och internationellt. Särskilt väl utvecklade samarbeten finns med Innovatum i Trollhättan, Högskolan Väst, Chalmers, Johanneberg och Lindholmen i Göteborg, Swerea IVF, RISE (tidigare Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), Högskolorna i Karlstad, Skövde och Borås, Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet/Steneby, Uppsala Universitet, Norwegian University of Life Sciences och Högskolan i Östfold.

Näringslivet och flera utbildningsanordnare samarbetar också kring behoven av kompetens och fortbildning. Högskolan Väst har en tydlig inriktning på Arbetsintegrerat lärande, AIL, och arbetar nära näringslivet och andra aktörer på flera konkreta sätt. I Position Väst finns också ett flertal yrkeshögskolor och gymnasieskolor som har bra samarbeten med näringslivet.