8 framgångsfaktorer

Som närmaste granne till två växande storstadsregioner är Position Väst ett attraktivt område för företag som söker storstadens fördelar utan nackdelarna. Här är åtta framgångsfaktorer som vi vill lyfta fram särskilt.

1. Smidig service för att hitta bästa tillväxtläget       

Position Väst-kontoret underlättar etableringar genom snabb, skräddarsydd, kostnadsfri och konfidentiell service. Vårt samarbete med näringslivsenheterna i 17 kommuner, utbildningsaktörer och befintligt näringsliv ger er värdefulla fakta, kontakter och förslag till finansieringslösningar för ett optimerat etableringsläge.

2. Kortaste vägen till 19 miljoner skandinaver

Skandinaviens befolkningsmässiga mittpunkt ligger här. Det ger bästa strategiska läget för företag som vill nå hela marknaden i Sverige, Norge och Danmark.

3. Goda affärsmöjligheter i gränsområdet

Att finnas nära den norska marknaden ger tillväxt för många företag. Den framgångsrika gränshandeln är ett gott exempel. Alltfler norska företag tar klivet över gränsen och etablerar sig inom EU.

4. Effektiva transportflöden

Hög framkomlighet på vägar och järnvägar ger effektiva transporter och bidrar till lönsamhet. För fartygstransporter finns flera utskeppningshamnar – en av dem är Nordens största hamn i Göteborg. Det går snabbt att nå någon av de internationella flygplatserna Landvetter och Gardemoen. Att flyga från Bromma till Trollhättan-Vänersborgs flygplats tar 55 minuter.

5. Spets och bredd inom många branscher

Forskning och utbildning på Västsveriges universitet, högskolor och yrkeshögskolor ger tillsammans med näringslivet god tillgång till kompetens med både spets och bredd. Rekryteringsbasen är stor tack vare goda pendlingsmöjligheter.

6. Mark till förmånliga priser

Det finns planerad industrimark på många håll i Position Väst. Fastighetspriserna är på väg upp men de ligger fortfarande lågt jämfört med Göteborgs- och Osloregionerna. Kommunerna underlättar med snabba beslutsprocesser.

7. Lokaler i bra lägen

Att etablera företag går snabbt. Det finns lokaler i bra logistiklägen för olika branscher. Företaget kan växa på en expansiv marknad med påtaglig närhet till både Göteborg och Oslo.

8. Bredband och el med hög kapacitet

Här finns en väl utbyggd IT-infrastruktur och mycket god tillgång till elkraft och kylkapacitet för exempelvis serverhallar.