Varner Retail fann ett fantastiskt läge för sitt nya lager i Vänersborg

 

Kommunens snabba beslut om att förändra en detaljplan blev en av nycklarna till att Varner Retail 2014 satte spaden i jorden för ett stort lager och distributionscentral i Vänersborg. En annan nyckel var läget, en tredje var prislappen för marken och en fjärde var tillgången till bra personal.
– Här har vi byggt för framtiden, berättar företagets logistikchef, Anders Eriksson.

1 500 klädbutiker i åtta länder

Av de varor som mellanlandar här kommer cirka 10 procent med lastbilar från Turkiet och 90 procent med sjöfart från Fjärran Östern. Så gott som allt långväga gods till Varner Retail anländer till Sverige i containrar via Göteborgs hamn.
Ungefär en timma efter omlastning i hamnen är containrarna i Vänersborg. Här sorteras och mellanlagras varorna under kortare eller längre tid. Sedan lastas de in i nya containrar för distribution till Varnergruppens 1 500 klädbutiker. I koncernens butiker i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Tyskland, Polen och Österrike arbetar sammanlagt 11 000 medarbetare.

Nytt lager blev långsiktig lösning

Före etableringen i Vänersborg hade Varner Retail en lagerlösning byggd på tredjepartslogistik. På olika orter i åtta länder hade företaget minst 12 lagerhållningsplatser. Anders Eriksson som är logistikchef sedan 2012 sammanfattar det dåvarande läget så här:
– Vi släckte bränder istället för att jobba långsiktigt.
Den långsiktiga lösningen blev att bygga en stor anläggning med kapacitet att möta hela gruppens behov av lager och distribution.
Det är lätt att tro att ett stort företag som Varner kan välja och vraka bland olika alternativ när de etablerar en anläggning som den här.
– Men faktum är att det fungerar precis tvärtom, förklarar Anders Eriksson. Det var svårt att hitta en lokalisering som mötte alla våra behov.

Gjorde en tyngdpunktsberäkning

– Vi gjorde en tyngdpunktsberäkning för att definiera vårt logistiska centrum. När vi vägde samman godsvikter och godsvolymer hamnade det i Västsverige med närhet till Göteborgs hamn.
Varnergruppen sökte i ett ganska stort område efter en lösning som var optimal ur transportmässig, miljömässig och ekonomisk synvinkel. De studerade lokaliseringar i bland annat Borås, Lerum, Vara, Vårgårda och Vänersborg. På de platserna låg byggpriserna på ungefär samma nivå.
– Vi tittade naturligtvis också på Göteborg, men där möttes vi av markpriser på mellan 750 och 1 000 kronor per kvadratmeter.
Eftersom Varnergruppen behövde 120 000 kvadratmeter var priset en tungt vägande faktor. Prislappen för marken i Vänersborg landade på ungefär en tiondel av kostnaden jämfört med Göteborg.

Gott samarbete med Vänersborgs kommun

Jakten på den perfekta platsen blev en utmaning. Det handlande om att hitta en tillräckligt stor yta som låg rätt i förhållande till stora trafikstråk. Dessutom var det viktigt att detaljplanen tålde en bygghöjd på 30 meter.
Avgörande för Vänersborg blev att kommunen snabbt kunde lösa frågan om bygghöjden.
– Samarbetet med Vänersborgs kommun har fungerat mycket bra. De tjänstemän som vi mött har haft en positiv attityd och de har varit väldigt måna om att göra bra jobb. Kommunen såg till att samla de viktigaste personerna som tog besluten och gjorde vad som kunde göras för att korta beslutstiderna.

Ett fantastiskt läge

– Med lokaliseringen i Vänersborg har vi fått det totalt sett kortaste avståndet till alla våra mottagare. Läget är fantastiskt.
Anläggningen ligger centralt i Position Väst som är tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo. Här delar sig E44 och E45. 45:an går i sydlig riktning mot Göteborg och norröver mot Karlstad. 44:an leder västerut mot Uddevalla och den som kör österut hamnar snart i Skaraborg. E20 mot Stockholm ligger inte många mil bort.
– En väsentlig fördel för oss är att vi har ungefär tio minuter till E6. På ett par timmar når vi huvudkontoret i Oslo.
Andra fördelar är att anläggningen ligger alldeles intill järnvägen som länkar Göteborg med både Oslo och Karlstad. Varnergruppen deltar i en dialog om en järnvägsterminal på Trestad Center.

30 meter högt höglager

I merparten av den 47 000 kvadratmeter stora byggnaden är bygghöjden 15 meter. Undantaget är det helautomatiserade höglagret. Här sträcker sig 9 000 kvadratmeter 30 meter upp i luften. Höglagret härbärgerar 48 000 pallar och kan hantera upp till 180 pallar per timma.

Valde att inte konkurrera om arbetskraften

Kompetensförsörjning var en kritisk punkt i de tidiga diskussionerna om lokalisering av det nya lagret. Valet stod mellan att söka sig till ett område där det redan finns stora logistikföretag eller att gå en egen väg.
– Vi bestämde oss för att inte bli en bland många, berättar Anders Eriksson. Genom att välja en plats där vi branschmässigt är för oss själva, undviker vi hård konkurrens om arbetskraften. Vi slipper nackdelarna med att anställda lockas att flytta till jobb i andra logistikföretag.
I Vänersborg har de hittat lojal arbetskraft. Främst är det unga människor som sökt sig till Varnergruppen.

Maskiner sköter det mesta

Personalen roterar mellan arbetsuppgifterna. Det är nästan undantagslöst maskiner som sköter alla tunga lyft och omflyttningar.
Lagret är visserligen ganska nyöppnat, men hittills har personalomsättningen i princip varit obefintlig.
– Vi kör fortfarande inte på full fart, berättar Anders Eriksson. Avvecklingen av några av våra gamla lager ska avslutas och då kommer godsomsättningen att öka. 2017 ska vi vara klara. Då kommer ungefär 100 personer arbeta hos oss, varav 50–70 i lagret och övriga inom ekonomi och administration.

Långsiktig satsning för Varner

Kapacitet för expansion finns inbyggt redan från start. I höglager och andra delar finns volym för att öka godsflödena. Varnergruppen har gjort en långsiktig investering i Vänersborg.
– Vårt perspektiv sträcker sig en bra bit in i framtiden, säger Anders Eriksson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *