Viktig logistikregion – nationellt och internationellt

Fyrbodal har en god tillgänglighet på infrastruktur och placeringen mitt emellan Oslo och Göteborg gör området attraktivt för logistiketableringar. Fina lokaliseringsmöjligheter finns vid knutpunkter mellan trafikpulsådror som E6, E45, E20 och riksväg 44. Längs de stora trafikstråken finns också kopplingar till järnväg och hamnar.

Ladda ner rapporten (PDF)