Mark och lokaler

Hitta rätt läge i tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo

Mark till förmånliga priser

I vårt område finns planerad mark för verksamheter och industrier. Kommunerna lägger stor vikt vid att underlätta etablerings- och tillståndsprocessen.