Mark och lokaler

Mark och lokaler i bra lägen

Som närmaste granne till två växande storstadsregioner är detta ett attraktivt område för företag som söker storstadens fördelar utan nackdelarna. Här är det fortfarande möjligt att hitta mark och lokaler med bra lägen och kostnadsnivån har ännu inte klättrat till storstadsnivåer.

Mark till förmånliga priser

Här finns planerad industrimark i olika lägen. Tomtpriserna är på väg upp men de ligger fortfarande lågt jämfört med Göteborgs- och Osloregionerna. Kommunerna lägger stor vikt vid att underlätta etablerings- och tillståndsprocessen.

Site Finder

Använd Site Finder, ett interaktivt kartverktyg, för att hitta tillgängliga lokaler och mark som är lämpligt för verksamheter som tillverkning, datacenter, logistik och batteriindustrin.