Våra styrkeområden

Hållbar industriell utveckling i attraktiva livsmiljöer

Vi är mycket stolta över våra vackra miljöer som varje år lockar hundratusentals besökare. Med mer än 170 år av industriell utveckling och produktion har vi därför ett fokus på hållbar utveckling, där både samhället och företagen byggt upp unika styrkor inom cirkulära affärsmodeller och -flöden. Här ser du några av styrkeområdena.

Trä

Välkommen till vår norsk-svenska region som utmärks av innovation och industriellt kunnande inom automation, drift och produktionsteknik. Här finns också gott om skogsråvara.

Marint​

Vid kusten mellan Göteborg och Oslo väntar en värld av innovationskraft och upptäckarglädje där varje dag handlar om att hitta nya sätt att nyttja maritima resurser – sätt som gynnar haven, den cirkulära bioekonomin och allas vår framtid.

Logistik

En av Sveriges främsta transport- och industriregioner hittar du mellan Göteborg och Oslo. Här finns mark och infrastruktur med många viktiga, logistiska knutpunkter, och i närheten finns även Nordens största hamn. Dessutom hittar du det där som inga processer eller kommunikationer kan mäta sig med: läget.

Mobilitet

Inom områden som motor, flyg och rymd speglas arvet av 170 års erfarenhet inom industriell utveckling och produktion. Upptäck en region i rörelse med stark innovationsförmåga och god tillgång på välutbildad industriell arbetskraft.

Besöksnäring

Mixen av natur, landsbygd, städer och storstäder lockar besöksnäringsaktörer som vill arbeta med hållbar turism i alla led. Ett särskilt fokus ligger på evenemang och möten inom idrott, mat, kultur och friluftsaktiviteter.