Logistik

Läge för logistik.

En av Sveriges främsta transport- och industriregioner hittar du mellan Göteborg och Oslo. Här finns mark och infrastruktur med många viktiga, logistiska knutpunkter, och i närheten finns även Nordens största hamn. Dessutom hittar du det där som inga processer eller kommunikationer kan mäta sig med: läget.

Geografi som strategi.

Varför placera dig i en storstad när du kan dra nytta av två? Mitt emellan Oslo och Göteborg finns den perfekta balansen av vägar, vatten och kommunikationer. Här finns också stora möjligheter att hitta ledig mark och lokaler till konkurrenskraftiga priser.

Med fritt spelrum runt Vänern och med Nordsjön i väst har du möjlighet att skeppa till och från världens alla hörn. Platsen är dessutom den geografiska punkt med kortast genomsnittliga avstånd till varje människa i hela Skandinavien.

Lita på säkra leveranser.

Här finns goda transport- och omlastningsmöjligheter, en mängd destinationer och frekvent transportgenomfart. Flyg (nationellt och internationellt), tåg, sjöfart och vägar (E6, E18, Riksväg 44, E45, E20) med lägre risk för trafikstockning, ger dig möjlighet att med hög flexibilitet effektivisera varje enskild transport efter behov. Rakt genom regionen går dessutom en av EU:s viktigaste transportlänkar, del av nätverket TEN-T.

Få ihop livslogistiken.

Välkommen till en plats laddad för framtiden. Det växande logistiklandskapet bäddar för såväl företag som människor, med goda möjligheter att trivas, utvecklas och, inte minst, hitta rätt personal.

Här finns allt som kan behövas för att leva ett gott liv nära natur, vatten och storstadsaktiviteter. Med goda förbindelser mellan stad och landsbygd finns livsutrymme och plats för stora och små drömmar.

Frågor & Svar

”Som en global 3PL-partner, ser vi Trollhättan som en strategisk utgångspunkt med korta ledtider och tillgång till bred kompetens som hjälper oss att serva den dynamiska skandinaviska marknaden.”
Erik Lampinen, Project Manager Katoen Natie

”Läget vid riksväg 44/E45 och nära E6 är fantastiskt. Vi kommer direkt ut på de stora stråken. Att det finns tillgång till lojal arbetskraft är också en väsentlig fördel.”
Anders Eriksson, logistikchef Varner

”I Strömstad har vi den perfekta logistiklösningen för våra affärer inom EU. En avgörande faktor var att vi fick mycket snabb och professionell etableringsservice.”
Monica Mathiassen, nyckelkundansvarig Drytech AS

”Tanumshede ligger perfekt vid E6:an, det ger oss korta transportvägar. Här hittade vi rätt lokal för vår takstolstillverkning, byggvaruhandel och vårt regionlager. Vi kunde flytta in direkt.”
Carl-Tore Bengtsson, VD Derome.

Ja, här finns detaljplanerad verksamhetsmark i olika storlekar. Här finns även befintliga lokaler för industriell produktion och kontor. När du hör av dig till oss gör vi en inventering utifrån just dina behov. (Du väljer givetvis hur transparent du vill vara.)

Ja, för investeringar i någon av Dalslands kommuner kan det utgå investeringsstöd på upp till 35% av investeringskostnaderna. (Du kan läsa mer här.) Du har också möjlighet att hitta finansiellt och kunskapsmässigt stöd genom vårt starka samarbete med kommuner, företag och utbildningsaktörer.

Vi har ett stort kontaktnätverk inom forskning, industri, utbildning och utveckling, som vi gärna delar med oss av. Hör av dig till oss, så hjälper vi dig att identifiera relevanta kontakter.