Nyheter/press

 • Företagsetableringsservice på Position Västkontoret (6/20/2022) - Fyrbodals kommunalförbund söker dig som har ett brinnande intresse och rätt förutsättningar för att arbeta med. Vi arbetar med proaktiv marknadsföring och smidig service för att för att svenska och utländska bolag som söker rätt förutsättningar för nyetablering, i form av marknad, resurser eller kompetens, ska välja att etablera sig här. Position Västkontoret drivs på [...]

  Läs mer

 • Tyskt företag etablerar anläggning i Trollhättan för material till halvledarindustrin (5/31/2022) - Det tyska högteknologiska företaget Hellma Materials kommer att utveckla och producera kalciumfluoridkristaller i en ny anläggning i delar av NEVS lokaler i Trollhättan. Materialet är viktigt vid tillverkning av datorchip för bland annat halvledarindustrin. Bolaget är specialister på produktion av material för optik och strålningsdetektering och är marknadsledande inom produktion av kalciumfluorid. Hellma Materials kommer [...]

  Läs mer

 • Framtiden finns i havet – Investera i tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo (3/3/2022) - Trots att vi vet så mycket om havet har vi fortfarande så mycket att lära. Den nya filmen ska hjälpa forskare, innovatörer och investerare att upptäcka de blå näringarnas möjligheter i väst.   Se mer. [...]

  Läs mer

 • Hela värdekedjan inom trä finns i väst (12/15/2021) - Position Väst erbjuder företagsetableringsservice i en av Sveriges främsta transport- och industriregioner. Här finns kompetens för hela värdekedjan från skogsbruk till restströmmar, via design, materialutveckling och industriell träbyggnation. Läs hela artikeln i SvD här [...]

  Läs mer

 • Pressmeddelande: Amerikanska Dana Inc. väljer Åmål för världens första storskaliga elmotorfabrik. Investerar 50 miljoner dollar. (11/23/2021) - Dana, världsledande leverantör av drivlinor och driv-och elsystem för alla typer av fordon, har efter omfattande utvärdering av flera möjliga europeiska platser valt Åmål i Västra Götaland. Där tas idag det första spadtaget för världens första storskaliga elmotorfabrik för tunga fordon intill dotterbolaget Spicer Nordiska Kardans befintliga anläggning i Åmål. På plats finns utöver Danas [...]

  Läs mer

 • Toppläget för företag som vill etablera sig (7/1/2021) - Västra Götaland är en av rikets främsta transport- och industriregioner. Som närmaste granne till två växande storstadsregioner är tillväxtzonen där Position Väst verkar därför ett attraktivt område för företag som vill etablera sig i ett strategiskt läge. Läs hela artikeln i SvD här [...]

  Läs mer

 • Enviro initierar samråd avseende anläggning på identifierad industritomt i Västsverige (6/15/2021) - – planerad anläggning klarar återvinna hälften av alla Sveriges uttjänta däck Scandinavian Enviro Systems kommer att lämna in ett förslag till samrådsunderlag till länsstyrelsen i Västra Götaland inför en kommande tillståndsansökan avseende en ny återvinningsanläggning för uttjänta fordonsdäck. Samrådet gäller etableringen av en ny anläggning med placering i Uddevalla kommun och med kapacitet att årligen [...]

  Läs mer

 • Norsk-svenskt bolag etablerar anläggning för att utvinna olja ur plast i Bengtsfors kommun (4/15/2021) - Sveriges första cirkulära återvinningsindustri där högkvalitativ olja ska utvinnas ur plastavfall, som idag bränns, planeras i Billingsfors i Bengtsfors kommun. Det är bolaget Green Ideas Group AB, med kontor i Oslo och Stockholm, som står bakom initiativet. De räknar med att först sätta upp en demoanläggning för 2-4 ton plast för att till år 2023/24 [...]

  Läs mer

 • Viktig logistikregion – nationellt och internationellt (1/22/2021) - Fyrbodal har en god tillgänglighet på infrastruktur och placeringen mitt emellan Oslo och Göteborg gör området attraktivt för logistiketableringar. Fina lokaliseringsmöjligheter finns vid knutpunkter mellan trafikpulsådror som E6, E45, E20 och riksväg 44. Längs de stora trafikstråken finns också kopplingar till järnväg och hamnar. Ladda ner rapporten (PDF) [...]

  Läs mer

 • Affärsmöjligheter, innovation och hållbarhet med trä i fokus (1/22/2021) - I magasinet We are rethinking wood! med både svenska och norska avsändare kan du läsa reportage och fakta som lyfter fram mycket spännande satsningar på att utveckla hållbart byggande i trä och cirkulär bioekonomi. Ladda ner magasinet (PDF) Läs magasinet på www.rethinkingwood.se     [...]

  Läs mer