Nyheter/press

 • Viktig logistikregion – nationellt och internationellt (1/22/2021) - Fyrbodal har en god tillgänglighet på infrastruktur och placeringen mitt emellan Oslo och Göteborg gör området attraktivt för logistiketableringar. Fina lokaliseringsmöjligheter finns vid knutpunkter mellan trafikpulsådror som E6, E45, E20 och riksväg 44. Längs de stora trafikstråken finns också kopplingar till järnväg och hamnar. Ladda ner rapporten (PDF) [...]

  Läs mer

 • Affärsmöjligheter, innovation och hållbarhet med trä i fokus (1/22/2021) - I magasinet We are rethinking wood! med både svenska och norska avsändare kan du läsa reportage och fakta som lyfter fram mycket spännande satsningar på att utveckla hållbart byggande i trä och cirkulär bioekonomi. Ladda ner magasinet (PDF) Läs magasinet på www.rethinkingwood.se     [...]

  Läs mer

 • Stark tro på framtiden i skogs- och träbranschen (1/22/2021) - I denna rapport ger företag i vår norsk-svenska gränsregion sin syn på etableringsmöjligheter, utmaningar, rekryteringsbehov med mera. Här kan man också läsa om hur coronapandemin påverkat dem. Ladda ner rapporten (PDF) [...]

  Läs mer

 • Olikheter i träbranschen mellan Sverige och Norge blir möjligheter (1/22/2021) - Bygga i Sverige eller bygga i Norge? Här finns skillnader som skapar både möjligheter och utmaningar. När olikheterna blir mer kända för alla aktörer och kompetens kring olikheterna byggs upp, skapas ännu bättre förutsättningar att gränsregionen ses som en gemensam marknad för trä- och byggsektorn. Ladda ner rapporten (PDF) [...]

  Läs mer

 • Pressmeddelande: Skogs- och träbranschen suddar ut gränsen mellan Sverige och Norge (11/3/2020) - Nu släpps två nya rapporter där företag inom skogs-, trä- och byggbranschen i gränsregionen mellan Oslo och Göteborg intervjuats. Där framkommer att efterfrågan på trä ökar och att klimatfrågan och rekryteringsbehoven ses som utmaningar som lockar fram nya innovativa lösningar. Företagen pekar på hur den gemensamma marknaden kan stärkas ytterligare och lyfter fram argument för [...]

  Läs mer

 • Stöd till företag med anledning av coronaviruset (4/9/2020) - Här finns vår partner Business Swedens sammanställning på engelska av de särskilda nationella insatser som regeringen tagit beslut om för att stötta internationella företags verksamheter i Sverige. Governmental support in the current Corona situation – Update 15th June.pdf     [...]

  Läs mer

 • Pressmeddelande: Miljardetablering i Sotenäs kommun (3/19/2020) - Sotenäs kommun och företaget Lighthouse Finance är överens om en etablering som kommer att generera cirka 2 000 nya arbetstillfällen i kommunen. Etableringen innebär ett nytt 75 hektar stort industriområde, där Europas största landbaserade fiskodling kommer att byggas upp. Det är en etablering som är värd 17–20 miljarder kronor. Sotenäs har en lång tradition av [...]

  Läs mer

 • Pressmeddelande: Position Väst talar om industriell träbyggnation i Österrike (12/2/2019) - I morgon tisdag 3 december hålls Nordic-Austrian Sustainable Building Forum på Svenska ambassaden i Wien. Fyrbodals kommunalförbunds företagsetableringskontor Position Väst är inbjudna för att presentera det svenska samarbetet Rethinking Wood.  På mötet blir det internationell premiär för den korta filmen Rethinking wood som tagits fram i samarbete mellan företag, akademi och offentliga aktörer på båda [...]

  Läs mer

 • Pressmeddelande: Etableringar och företagsklimat i fokus på Position Västdagen 2019 (10/11/2019) - Vilka är de avgörande faktorerna för att attrahera företagsetableringar, och hur skapar kommuner ett bättre företagsklimat? Det är frågorna som är i fokus på årets upplaga av Position Västdagen.   Position Väst samlar den 10 oktober ett 70-tal kommunpolitiker och kommunala chefer från hela Fyrbodalsregionen samt representanter från det regionala innovationssystemet. Konferensen äger rum på [...]

  Läs mer

 • Pressmeddelande: Fyrbodals styrkor lyfts fram på industrimässan i Hannover (4/9/2019) -   Fyrbodals kommunalförbund är representerat på Hannovermässan 1-5 april genom företagsetableringskontoret Position Väst. Syftet är att lyfta fram vårt lokala näringslivs genuina kunskaper och erfarenheter inom industriell utveckling och produktion samt hållbara cirkulära lösningar.  Sverige är huvudpartnerland 2019 och kommer därför att uppmärksammas stort.  Från Fyrbodalsområdet deltar Position Väst, Innovatum Science Park och IUC Väst. [...]

  Läs mer