Varför Position Väst?

Varför Position Väst?

Vi befinner oss i ett attraktivt område för företag som söker rätt läge för sin expansion. Med en lång historia av industriell utveckling och produktion har vi ett fokus på hållbar utveckling, där både samhället och företagen byggt upp unika styrkor inom cirkulära affärsmodeller och flöden.

Några av våra strykeområden är inom trä, marint, logistik, mobilitet och besöksnäring. I området finns det noder för innovation, forskning och utveckling.

Våra framgångsfaktorer

Som närmaste granne till två växande storstadsregioner är detta ett attraktivt område för företag som söker storstadens fördelar utan nackdelarna. 

Position Väst ligger där de expansiva Göteborgs- och Osloregionerna möts. 16 kommuner samarbetar i tillväxtzonen. Nästan 300 000 invånare.  Expansionsytor – här finns det plats att expandera.

En viktig komponent inom många FoU-arbeten i Position Väst, är samarbetena med framstående partner som exempelvis universitet, högskolor och teknikparker, både nationellt och internationellt.

39 000 företag de största branscherna är handel, tillverkningsindustri, besöksnäring, maritima näringar, kreativa näringar och gröna näringar. Forskning finns inom aerospace, produktionsteknik, arbetsintegrerat lärande, förnybara bränslen, vågkraft, avancerad marinbiologi och konstnärlig forskning kring materialen metall, trä och textil.

Flera medelstora och små städer med olika karaktärer, mindre samhällen och naturnära boplatser finns vid Bohuskusten, Vänerkusten och andra vattendrag, bördiga lantbruksbygder och skogsnära lantliga lägen. Position Väst är 16 av totalt 49 kommuner i Västra Götalandsregionen som totalt har cirka 1,5 miljoner invånare. 

Företagsledare berättar

Hör företagsledare berätta om sina etableringsprocesser.

Väl rustade för goda logistiklösningar

Position Väst har ett stort utbud av attraktiva lägen för företag. Inte minst i form av lokaliseringar vid knutpunkter mellan trafikpulsådror som E6, E45, E20 och riksväg 44. Längs de stora trafikstråken finns också kopplingar till järnväg och hamnar. Företag som söker goda logistiklösningar kommer att upptäcka att vi är väl rustade.

Dessutom finns uppenbara fördelar för norska företag som är beroende av kontakter med Sverige och EU, och vice versa. För företag med globala kontakter finns det tre internationella flygplatser i Position Västs närhet; Göteborg Landvetter Airport, Oslo Lufthavn och Karlstad Airport.

I stället för mer eller mindre dagliga trafikinfarkter och behov av att regelmässigt gardera transporter för förseningar i storstäderna, kan företagen i Position Väst utgå från att deras transporter kommer fram i tid. 

Kompetens som konkurrensfaktor

Ytterligare en tung faktor när det gäller investeringar och lokaliseringar är tillgången till kompetens. En förutsättning för att vi ska lyckas med ambitionen att utveckla näringslivet är att företag hittar den kompetens de behöver. Därför är vi ständigt på tårna för att jobba med matchningen mellan företagens kompetensbehov och de kompetenser som finns inom arbetskraften.

Markpriser, byggkostnader, hyror, avgifter och liknande stiger visserligen på de allra flesta håll, men de är genomgående lägre, eller ibland mycket lägre, än i de stora städerna. För klädkoncernen Varner, som etablerade sig i Vänersborg, låg kostnaden för köpet av mark på ungefär en tiondel av priset i Göteborg, vilket var en av de avgörande faktorerna i deras lokaliseringsbeslut.

Lätt att arbetspendla

Nya vägar, järnvägar och utbyggd kollektivtrafik i delar av Position Väst har lett till väsentligt bättre möjligheter till arbetspendling. Det gör att företag kan söka personal inom väsentligt större områden än tidigare. Dessutom är utbudet av bostäder starkt begränsat i storstadsregionerna. Här finns enormt många fler livsmiljöer att välja bland. Vid hav eller sjö, i skog eller på öppna vidder, i mindre samhällen eller större städer. Med det följer oftast eller lugnare livstempo och inte minst sundare miljöer för barn att växa upp i.

Dessutom finns uppenbara fördelar för norska företag som är beroende av kontakter med Sverige och EU, och vice versa. För företag med globala kontakter finns det tre internationella flygplatser i Position Västs närhet; Göteborg Landvetter Airport, Oslo Lufthavn och Karlstad Airport.

I stället för mer eller mindre dagliga trafikinfarkter och behov av att regelmässigt gardera transporter för förseningar i storstäderna, kan företagen i Position Väst utgå från att deras transporter kommer fram i tid.