Mobilitet

Vi driver framtidens mobilitet

Tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo präglas av stark innovationsförmåga och ständigt fokus på teknisk utveckling. Det gör att vi kunnat fortsätta vara relevanta för internationella bolag genom 170 år av teknisk utveckling och produktion inom områden som fartyg, fordon och aerospace. Vi har vår drivkraft och erfarenhet i ryggen när vi är med och ställer om fordonsindustrin till hållbar mobilitet och helt nya affärsmodeller.  

Här finns kunskapen som sätter världen i rörelse

Förmågan att attrahera och behålla kompetens genom historiens alla teknikskiften visar sig bland annat i att här finns ett stort antal teknikkonsultbolag. Andelen är faktiskt dubbelt så hög här jämfört med det svenska snittet. Dessutom kan vi glädjas åt att många starka internationella bolag inom hållbar industriell utveckling och mobilitet väljer att investera här.

Området utgör ett fordons- och mobilitetskluster som enar kompetenser från en bredd av leverantörer, tillverkare och forskare. Närheten mellan den aktiva och affärsnära högskolan Väst, Innovatum Science Park och teknikintensiva företag gör att kunskapen alltid finns nära till hands. Här finns god tillgång på välutbildad industriell arbetskraft, som har lång tradition av att arbeta inom fordonsindustrin och andra komplexa industrier. Och här föddes den svenska vattenkraften. Tillgång till hållbar energi är självklart för oss. Varmt välkommen till en region som alltid är i rörelse framåt.