Västra Götalands industriomställning och dess möjligheter att stärka både konkurrenskraften och klimatet

Regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson och landshövding Sten Tolgfors har gemensamt skrivit brev till alla riksdagsledamöter för att sätta ljuset på de möjligheter som öppnat sig i Västsverige med anledningen av den gröna industriomställningen.

Men man pekar samtidigt också ut riskerna om vi inte lyckas mobilisera för en kraftfull utbyggnad av energisystemet. ”Tidpunkten för företagens strategiska beslut är viktig. Det behövs i närtid kunna garanteras eltillgång för att jobben ska stanna kvar i de företag som är mitt i en klimatomställning. Nya etableringar avgörs av om det finns tillgång till eleffekt. Det kommer kräva snabbt ökad regional elproduktion, utbyggda elnät och energieffektivisering som frigör kapacitet.”

Ett brev med samma innehåll har idag också skickats ut till samtliga 49 kommuner i Västra Götaland.

Läs hela brevet här.