Trä

Vi tänker nytt om trä.

Bild: Vindskydd i Dalsland & Nordmarkens sjösystem utvecklade av Firma Irma (Åmål) och Naden Arkitektur & Snickeri (Göteborg).

En plats för dig som tänker cirkulärt. Och som vill leda morgondagens utveckling av produkter från trä och träfibrer. Välkommen till vår norsk-svenska region som utmärks av innovation och industriellt kunnande inom automation, drift och produktionsteknik.

Välkänt. Väl beprövat. Uråldrigt. Och framtidens material.

Etablera dig nära marknaden.

I tillväxtzonen mellan Oslo och Göteborg finns en tydlig politisk vilja att prioritera träbyggnation som framtidsbransch. Den lokala marknaden stärks ytterligare av de två växande storstädernas utveckling. Fram till år 2035 ska Göteborg bland annat bygga bostäder, lokaler och infrastruktur som del i en satsning på 1000 miljarder kronor.

Placerat i Skandinaviens befolkningsmässiga tyngdpunkt är området ett strategiskt logistikläge med närhet till hela världen. Detta, i kombination med en regional och global efterfrågan, ger dig stort spelrum att definiera din marknad och att bädda för en framtida expansion.

Dela dina drömmar med likasinnade.

Här samverkar aktörer inom offentlig och privat sektor varje dag för att främja hållbarhet, trä och skoglig bioekonomi. Det gör att du och ditt företag blir del av ett sammanhang där välstånd och kompetens växer på träd.

Med kunnande inom cirkulära affärsmodeller, byggnation, design, finsnickeri, pappersmassa, textil, bränsle och mycket mer är regionen en plats som vibrerar av kompetens, drivkraft och innovativa samarbeten. Här hittar du bland annat Innovatum Science Parks nationella initiativ, Stenebyskolans utforskande kärlek till trähantverket, Innovationsarenan Wargön Innovation och nytänkande företag med spetskompetens. På den norska sidan finns stark erfarenhet inom byggnation av höghus med bärande konstruktion i trä och dessutom forskning kring användning av restprodukter.

Här finns skogen
– och kunskapen om den.

Bara i Västra Götaland finns cirka 1,3 miljoner hektar produktiv skogsmark, vilket motsvarar ungefär halva länets yta. Med ett taxeringsvärde på drygt 50 miljarder kronor är skogsmarken det högst värderade i landet. Tillväxten ligger i topp för lövträdsbeståndet och här finns också Sveriges största tillväxt av gran.

Tillgång på energi från förnybara källor skapar goda förutsättningar för en ansvarsfull produktion. Detta, i kombination med tillgång på skogsråvara, spetskompetens inom företag och akademi, och 170 års samlad erfarenhet av industriell utveckling och produktion skapar en plats där nya idéer växer.

Av trä och träfibrer tillverkar vi numera allt från möbler och smarta prefab-lösningar till papper och textiler. Mångfalden av användningsområden bidrar till att allt fler branscher engageras, utmanas och gör som vi – tänker nytt kring trä.

Frågor & Svar

”Vi bor i ett trälandskap. Jag vill medverka till att vi bygger upp så mycket kunskap som det går om att bygga i trä”. Jonas Fred Hell, delägare i Fridh & Hell’s Bygg AB.

Vill du höra mer från företag som verkar i branschen? Spana in den här länken.

I en undersökning där aktörer inom branschen intervjuades framkom bland annat att det finns behov av fler verksamheter som sysslar med KL-trä, digitalisering, träförädling och totalentreprenad. Läs mer i rapporten Stark Tro på Framtiden.

Ja, här finns relevanta utbildningar på universitets-, vuxen- och gymnasienivå. Här finns Högskolan Väst och Steneby och det är nära till exempelvis Chalmers och Karlstad Universitet. Eftersom trä och träbyggnation är prioriterade områden kommer utbudet av utbildningar att växa ytterligare.

Ja, här finns detaljplanerad verksamhetsmark i olika storlekar. Här finns även befintliga lokaler för industriell produktion och kontor. När du hör av dig till oss gör vi en inventering utifrån just dina behov. (Du väljer givetvis hur transparent du vill vara.)

Ja, för investeringar i någon av Dalslands kommuner kan det utgå investeringsstöd på upp till 35% av investeringskostnaderna. (Du kan läsa mer här.) Du har också möjlighet att hitta finansiellt och kunskapsmässigt stöd genom vårt starka samarbete med kommuner, företag och utbildningsaktörer.

Det finns både färdigställda och planerade träbyggen i området. Exempel på detta är förskolorna i Bengtsfors, Färgelanda och Sotenäs. Vill du se fler exempel? Klicka här.