Nätverk och kontakter du kan ha nytta av

Det finns många nätverk och kontaktytor i Position Väst. I den här listan har vi samlat några regionala nätverk och aktörer i olika branscher som du kan ha nytta av. Nätverk med lokal anknytning hittar du under respektive kommun.

ALMI
Almi skapar möjligheter för bärkraftiga idéer och företag att utvecklas med hjälp av rådgivning, lån, riskkapital och inkubation.

Connect Väst
Connect Väst bidrar till fler jobb i Västsverige genom att hjälpa nystartade, små och medelstora företag att växa snabbare och effektivare.

Coompanion
Coompanion är företagsrådgivare för alla som vill starta företag tillsammans. Organisationen arbetar också med affärsutveckling för ideella föreningar och med att stötta den sociala ekonomins aktörer.

Drivhuset vid Högskolan Väst
Drivhuset arbetar nära högskolorna och hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller att på andra sätt förverkliga sina idéer.

Entreprenörsarenan Bohuslän
Entreprenörsarenan Bohuslän arbetar med stöd av aktiva företagare för att ge människor möjligheter att skapa företag av bra idéer.

Fordonskomponentgruppen FKG
FKG är branschorganisation för de skandinaviska underleverantörerna till fordonsindustrin. FKG är medlem av den europeiska leverantörsorganisationen Clepa och utnyttjar det nätverket för att skapa kontakter och stärka leverantörernas ställning.

Fyrbodals kommunalförbund
Position Västs huvudman, Fyrbodals kommunalförbund, är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands län. Det är en samarbetsorganisation för 14 av de 17 kommunerna i Position Väst. Kommunalförbundet arbetar bland annat för regional tillväxt och utveckling, och skapar förutsättningar för att nyttja EUs resurser till projekt. Det bidrar också till att bygga nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte.

Företagarna
Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Organisationen verkar för företagande, företagares rättigheter och bidrar till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Grensetjensten
Grensetjänsten är ett samarbete mellan Sverige och Norge. Här hjälper man till med gränsöverskridande frågor från människor och företag. Det kan exempelvis handla om att göra affärer eller att hämta arbetskraft på andra sidan gränsen.

Industriell Dynamik
Industriell Dynamik är en resurs för teknik- och affärsutveckling till små och medelstora industriföretag i Västra Götaland. Företagen kan bland annat få kostnadsfri behovsanalys och kontakt med experter inom rätt område.

Innovatum
Innovatum är en brygga mellan näringsliv, forskning, utbildning, enskilda innovatörer och allmänhet. Här finns Science Center med interaktiva utställningar, Inkubator för nystartade företag och Projektarena som är en professionell plattform för forskning och utvecklingsprojekt.

Innovatum har fokus på tre områden: Energi och miljöteknik. Kreativ näring. Produktionsteknik.
ACT, All Creators Together, är Innovatums mötesplats för kreativa näringar. Kortfattat innebär det att ACT erbjuder kreativa lokaler, fixar kul och utvecklande aktiviteter och samlar sköna människor.

IUC Väst
IUC Väst AB arbetar för att stärka konkurrenskraften hos tillverkande industriföretag i Fyrbodal. Bolaget arbetar utifrån företagens behov och erbjuder insatser inom företagsrådgivning, kompetensförsörjning och affärs- och teknikutveckling.

Leader
Leader är en samarbetsmetod inom Landsbygdsprogrammet med syfte att utveckla landsbygden. I Position Väst finns fem Leaderområden:

Miljöbron
Miljöbron hjälper små och medelstora företag med att påbörja eller utveckla sitt miljöarbete samtidigt som studenter får möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken.

Norsk-svenska Handelskammaren
Norsk-Svenska Handelskammaren arbetar för att utveckla och fördjupa näringslivssamarbetet mellan Norge och Sverige.

Not Quite
Not Quite ligger i Fengersfors i Åmåls kommun. Det är en plats och ett nätverk för professionella konstnärer, hantverkare och formgivare.

Nyföretagarcentrum Väst
Nyföretagarcentrum främjar nyföretagande och entreprenörskap, och erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta eget företag.

Styrelseakademien Fyrbodal
Styrelseakademien Fyrbodal är en sammanslutning av personer som har ett gemensamt intresse av att verka för bättre styrelsearbete i regionens företag.

Svenskt Marintekniskt forum
Svenskt Marintekniskt Forum samlar den marintekniska branschen. Föreningen verkar för att utveckla nya och mindre miljöbelastande produkter, effektivare produktion och samverkan mellan företag, universitet och offentliga företrädare. Den arbetar också för att öka rekryteringen och stärka återväxten i den maritima industrin.

Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringslivs uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa.

Svinesundskommittén
Gränskommittén är ett samarbete mellan 22 svenska och norska kommuner samt Västra Götalandsregionen och Östfold fylkeskommune. Målet är att stärka utvecklingen i gränsområdet genom att få bort gränshinder och skapa möjligheter för affärer, jobb och ännu mera utbyte mellan länderna.

Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionens övergripande uppdrag är att bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland. Regionen har tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. När det gäller tillväxt och utveckling arbetar regionen med näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur, utbildning och turism. Av Västra Götalandsregionen kan tillväxtföretag få medfinansiering av utvecklingsinsatser som bland annat bidrar till nyinvesteringar, ökad sysselsättning eller produktion. (Se även fliken Regionalt investeringsstöd.)

Västsvenska Handelskammaren
Västsvenska Handelskammaren arbetar med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige genom att hjälpa företagen göra fler och bättre affärer och genom att påverka politiska beslut.

Turistrådet Västsverige
Turistrådet Västsverige driver besöksnäringsutveckling i samverkan med inhemska eller internationella partner och vill öka konkurrenskraften, främst hos regionens företag.