Framtidens flöden

Framtidens flöden finns närmare än du tror

Nyfiken på framtidens transport och logistik? Vi också. Med nyfikenhet och innovationskraft lägger vi grunden för morgondagens flöden och logistikkedjor. Välkommen till tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo, ett strategiskt läge bäddat för företag som strävar efter en flexibel, trygg och hållbar väg in i framtiden.

Hitta det rätta innovativa sammanhanget

I tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo samlas 175 års erfarenhet av industriell utveckling och produktion inom områden som fartyg, automotive och aerospace. I detta fordons- och mobilitetskluster utvecklas idéer om framtidens logistik och transportflöden genom allt från drönarleveranser och självkörande bilar till sista-milen-leveranser. 

Placera dig nära arbetskraften

Mellan Göteborg och Oslo finns välutbildad industriell arbetskraft med lång tradition av att arbeta inom komplexa industrier. Kompetensen i området visar sig bland annat genom det stora utbudet av teknikkonsulter. Här finns också utbildningar inom e-handel, transport och logistik.

Ladda för framtidens transporter

Att hålla dörrarna öppna och etablera sig på en plats anpassad för flera transportlösningar skapar flexibilitet och trygghet i en tid då transportsektorn behöver ställa om. I tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo planeras just nu utbyggnaden av laddstationer för tunga fordon. Dessutom finns en väl utbyggd infrastruktur för att tanka biogas för såväl lätta som tunga fordon.

 = Tankstationer för biogas

= Planerade laddstationer för tunga fordon

= Befintliga laddstationer för tunga fordon

= Planerade vätgasstationer

Etablera dig där omställningsviljan bor

I vårt område finns en stark vilja att ställa om inför framtiden. Detta märks bland annat genom politiska beslut samt projekt och satsningar i näringslivet.

Hitta rätt nät av transportmöjligheter

Vårt område erbjuder ett brett utbud av infrastruktur såsom sjöfart, järnvägar, flyg och vägar. Dessutom har EU pekat ut flera delar av infrastrukturen som en viktig del av det transeuropeiska transportnätverket. Möjligheterna att förflytta sig bäddar för en flexibel framtid med snabba och fördelaktiga transporter.

Använd geografi som strategi

Varför placera dig i en storstad när du kan dra nytta av två? Här, i mötet mellan Göteborgs och Oslos kraftfält finns potential för företag som söker storstadens fördelar utan nackdelarna. Vi befinner oss också mitt i Skandinaviens demografiska tyngdpunkt, vilket ger det bästa läget för företag som vill nå hela marknaden i Sverige, Norge och Danmark.

Hitta rätt mark till rätt pris

I tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo finns detaljplanerad mark i bra logistiklägen. Placeringen utanför storstäderna gör också att vi i många fall kan erbjuda mycket fördelaktiga priser. 

Exempel på områden med detaljplanerad mark:

Uddevalla: 3 ha

Trollhättan: 28 ha

Sotenäs: 7 ha

Mellerud: 9 ha

Bengtsfors: 55 ha

Vänersborg: 36 ha

Orust: 24 ha