39 000 företag i en mängd branscher

Inom Position Väst finns cirka 39 000 företag inom en rad olika branscher. De största är handel, tillverkningsindustri, besöksnäring, maritima näringar, kreativa näringar och gröna näringar.

 

LOGISTIK OCH LAGER. Position Västs läge mellan storstadsregionerna Göteborg och Oslo ger värdefulla logistikfördelar för företag i olika branscher. Godsflöden fungerar bra tack vare god framkomlighet,
välutbyggda väg- och järnvägsnätet och närhet till flera hamnar. De stora godsflödena till och från Göteborgs hamn bidrar till att tyngdpunkten för transporter av svenska export- och importvaror ligger i Position Väst. Här finns också Skandinaviens befolkningsmässiga mittpunkt. Det betyder att
företag som vill nå hela marknaden i Sverige, Norge och Danmark har
det bästa strategiska läget i Position Väst. Läs mer (länk till faktablad om godsflöden mm)

Läs om företag som hittat bra logistiklägen i Position Väst 

 

SKOGS- OCH TRÄINDUSTRI. I Position Väst finns både gott om skog och en betydande skogs- och träindustri i form av pappersbruk, förpackningsindustrier, sågverk, byggföretag, snickerier och andra aktörer. Nio av kommunerna är utpräglade ”skogskommuner” och här finns flest anställda i den svenska skogsnäringen. Kommunerna ser skogen som den stora resursen i ett fossilfritt samhälle och samarbetar för att stärka och utveckla skogs- och tränäringen på flera sätt. Läs mer 

 

DATACENTER/SERVERHALLAR. Det finns flera bra lägen för serverhallsetableringar i Position Väst. Kraftkapaciteten och tillgången på kylvatten är mycket goda och klimatet är fördelaktigt för kylning. Andra fördelar är närheten till de internationella flygplatserna i Göteborg och Oslo och väl utbyggd infrastruktur i form av vägar, järnvägar och fiber. Här finns också tillgång till utbildad personal.  Elskatten för datacenter är numera 0,5 öre per kilowattimme, det vill säga samma skattenivå på el som för industrins tillverkningsprocess. Läs mer

 

MARINA NÄRINGAR. Position Västs läge vid havet har gett oss naturliga förutsättningar för att utveckla inom marina näringar. Här drivs hållbart fiske, mussel- och ostronodlingar och Nordens centrum för beredningsindustri. Framstående kompetens finns inom fartygsdesign och utveckling och produktion av fritidsbåtar. För att använda havets resurser på ett hållbart sätt har Sotenäs kommun startat ett symbioscenter där många aktörer samarbetar i industriell symbios.

 

FORDONSINDUSTRI. Svensk fordonsindustri har en stark förankring i Position Väst. Här finns mycket lång erfarenhet, bred, djup och internationellt framstående kompetens kring utveckling och produktion av personbilar. Här finns många företag som är högt specialiserade inom olika typer av teknisk utveckling.

 

BESÖKSNÄRING. Den stora variationen av naturupplevelser, turistmål, shopping, evenemang och aktiviteter på liten yta gör Position Väst unikt. Besöksnäringen är stor och växer starkt i regionen mellan Göteborg och Oslo. Läs mer 

 

 

 

HANDEL. Det finns flera stora handelscentra inom Position Väst och fler planeras. Närheten till Norge påverkar förutsättningarna för detaljhandeln mycket positivt. Den starka gränshandeln gör att Strömstads kommun ligger i topp i Sverige när det gäller handelsomsättning. Flera framgångsrika e-handelföretag har utvecklats och har sin bas i vårt område. Läs mer

 

ENERGI- OCH MILJÖTEKNIK. Inom Position Väst pågår affärsdriven miljöutveckling inom flera områden, bland annat spännande och framsynta satsningar på biogas och elfordon. Till exempel satsar 14 av kommunerna i Position Väst på att ställa om till helt fossilfria fordonsflottor år 2030. Världens största vågkraftverk ligger i havet utanför Lysekil och Smögen.

Läs mer

 

FILMINDUSTRI. Ett av Sveriges största centrum för filmproduktion är Film Väst i Trollhättan. Här samproduceras häften av all svensk långfilm. Sedan 1997 har Film Väst samproducerat fler än 1000 långfilmer. Kring filmproduktionen växer många nya företag fram.

Läs mer

 

GRÖNA NÄRINGAR. Här finns flera exempel på hur unga högutbildade lantbrukare använder ny teknik för att effektivisera de gröna näringarna på olika sätt. Lantbruket är inne i en fas av starkt affärsdriven utveckling.

 

 

MOTORER FÖR FLYG- OCH RYMDINDUSTRI. GKN Aerospace har teknisk utveckling och produktion i Trollhättan. Företaget är en av världens största leverantörer av system och komponenter till de globala flyg- och rymdindustrierna. I Position Väst finns också en rad underleverantörer med högteknologisk branschkompetens.

Läs mer

 

PAPPERSINDUSTRI. Stora specialiserade pappersbruk med olika inriktningar finns på flera orter inom Position Väst. Erfarenheten av pappersproduktion är mycket lång.

 

 

RAFFINADERI. Preemraff i Lysekil är Skandinaviens största och ett av Europas mest moderna raffinaderier. Här utprovar man också nya bränslen och drivmedel i samarbete med Chalmers tekniska högskola.

Läs mer

 

TILLVERKANDE INDUSTRI. En mycket stor del av den svenska tillverkande industrin finns i västra Sverige och många av företagen ligger i Position Väst. Företag som söker industriella samarbetspartner har goda förutsättningar att hitta rätt kontakter i Position Väst.

Läs mer

 

VÅRD OCH OMSORG. Norra Älvsborgs Länssjukhus och Uddevalla Sjukhus är kompetenscentrum inom sjukvården i Västra Götaland. Tillsammans med sjukhusen i Dalsland, Lysekil och Strömstad ger de komplett länssjukvård för invånarna i Position Väst. Vård- och omsorg är en växande bransch och i Position Väst görs satsningar på att utveckla nya metoder och arbetssätt inom bland annat äldreomsorg, psykiatri och kriminalvård.

Läs mer