Datacenter till Åsensbruk i Melleruds kommun

Håfreströms Företagspark i Åsensbruk har i dagarna tecknat avtal med en ny hyresgäst. Det är det nybildade dataföretaget Seabird Data Services AB som kommer att etablera sig i företagsparkens lokaler och där bygga upp ett datacenter som levererar datatjänster. Arbetet med att bygga datahallen kommer att påbörjas inom snar framtid och man räknar med att datahallen ska stå färdig 6 månader efter start. När man väl drar igång så räknar man med att kunna sysselsätta 13–14 personer.

Vi är mycket glada över denna etablering. Här har vi gott om elkraft, ytor och kompetent personal, säger Christer Olsson, VD Håfreströms företagspark, tidigare Arctic Papers pappersbruk, som lades ned 2009.

Det har varit ett lyckat samarbete mellan Håfreströms företagspark, Melleruds kommun, Position Väst och nationella parter såsom Node Pole där företagsparken har kunnat profilera sig för etableringar av dessa typer av verksamheter. Etableringen är väldigt positiv för Åsensbruk och kommunen i stort och det är mycket roligt att det skapar många nya arbetstillfällen, säger Jenni Hagman, näringslivsutvecklare på Melleruds kommun.

Min bedömning är att vi kommer att se fler liknande etableringar eftersom vi aktivt säljer in vårt område till både svenska och utländska elintensiva verksamheter, bland annat tillsammans med Node Pole och Business Sweden. Vi har ett mycket bra samarbete med Håfreströms företagspark, Melleruds kommun och andra aktörer i vårt område, säger Ann Palmnäs, verksamhetsledare för företagsetableringskontoret Position Väst, som drivs av Fyrbodals kommunalförbund.

Kontaktuppgifter till de som uttalat sig:

Ann Palmnäs
Verksamhetsledare, Position Väst
Cell: 0046-(0)701649498

Christer Olsson
Verkställande Direktör, Håfreströms Företagspark AB
Phone: +46 733217529

Jenni Hagman
Näringslivsutvecklare, Melleruds kommun
0530-18108

 

In English:

Data center to Mellerud, West Sweden

Håfreström’s Business Park in Åsensbruk has signed a lease with recently founded data company Seabird Data Services. The company will establish in the business park to deliver data services and plans to hire 13 to 14 people. The six months long process of building the data center will begin in a near future.

– We’re very content that Seabird Data Services are establishing at our facility. We’ve got plenty of power, space and competence, says Christer Olsson, CEO of Håfreström’s Business Park (former Arctic Papers, closed in 2009).

– The co-operation between Håfreström’s Business Park, Mellerud’s municipality, Position West and national partners such as Node Pole has been successful and has made it possible for the business park to attract establishments like this one. The establishment is positive for both Åsensbruk and the municipality as a whole and we’re happy to see new jobs in the region, says Jenni Hagman, Business Developer at the municipality of Mellerud.

– We promote our region towards Swedish as well as international energy intensive businesses, in co-operation with Node Pole and Business Sweden. Sweden is the place to be. I am convinced that there will be more investments to come. We work well together with Håfreström’s Business Park, Mellerud’s municipality and other players in our area as well, says Ann Palmnäs, Head of Operations at the investment promotion agency Position West, funded by Fyrbodal’s municipalities.

 

Learn more:

Ann Palmnäs
Head of Operations, Position West
Cell: 0046-(0)701649498

Christer Olsson
CEO, Håfreströms Företagspark AB
Phone: +46 733217529

Jenni Hagman
Business Developer, Municipality of Mellerud
0530-18108

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *