Hela värdekedjan inom trä finns i väst

Position Väst erbjuder företagsetableringsservice i en av Sveriges främsta transport- och industriregioner. Här finns kompetens för hela värdekedjan från skogsbruk till restströmmar, via design, materialutveckling och industriell träbyggnation.

Läs hela artikeln i SvD här