Pressmeddelande: Position Väst på Stockholm Business Arena 2018

Fler företagsetableringar och fler arbetstillfällen, det är målet för Position Väst när de
under onsdag och torsdag denna vecka deltar på Stockholm Business Arena, Nordens
största mötesplats för fastighetsbranschen och samhällsbyggarsektorn.

Position Väst är en verksamhet inom Fyrbodals kommunalförbund som arbetar för
företagsetableringar. Förutom kommunerna i Fyrbodal ingår även Essunga, Grästorp och
vara i samarbetet.

Huvudbudskapet för Position Väst är: ”I tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo finns
innovation och industriell automation i världsklass med stor kompetens inom cirkulär
ekonomi. Dessutom med väl utbyggd infrastruktur och en livskvalitet som de flesta bara kan
drömma om.”

Som monter kommer ett mindre hus i trä och glas att användas, den så kallade 72 hour
cabin. Huset har tidigare bland annat byggts upp på ön Henriksholm i sjön Ånimmen i
Dalsland och har väckt stor uppmärksamhet i kampanjer för svensk turism utomlands. The
72 hour cabin är ett lysande exempel på att man kan få det bästa av två världar: innovativa
lösningar, kompetens inom träbyggnation och en unik livsmiljö på köpet.

Andra verksamheter och områden som lyfts fram under Business Arena är bland annat
Wargön Innovation, Sotenäs symbioscenter, Vara konserthus och den planerade
skidanläggningen i Grästorp.

 

För mer information kontakta
Ann Palmnäs, verksamhetsledare Position Väst, Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 070-164 94 98, E-post: ann.palmnäs@positionvast.se

Morgan Ahlberg, kommunikationsansvarig, Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 070-217 94 49 E-post: morgan.ahlberg@fyrbodal.se

 

2018-09-17

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *