Nytt regelverk för förnybar energi

Ett nytt regelverk har tagits fram av EU-kommissionen.

Regelverket är ett snabbspår och förenklade regler vid upphandling av förnybar elenergiproduktion. Medlemsländerna ska kunna peka på geografiskt avgränsade och lämpliga områden för förnybar energiproduktion. Senast i februari 2026 ska varje medlemsland ha identifierat och rapporterat minst ett så kallat go-to-område.

I Fyrbodals geografi har ett arbete genomförts för att identifiera potentiella områden för vind- och solkraftsproduktion. I energinätverket, NEEF pågår arbete för att fördjupa studien och identifiera särskilt lämpade områden där det krävs samverkan mellan två eller flera kommuner.