GKN Aerospace investerar 600 miljoner

GKN Aerospace Sweden AB tar en ledande roll inom hållbar produktion och investerar 600 miljoner kronor för att industrialisera additiv tillverkning i en ny anläggning i Trollhättan.

Genom Industriklivet stödjer Energimyndigheten projektet med 152 miljoner kronor som kommer att bidra till minskad användning av råmaterial med upp till 80%. Den nya tillverkningsmetoden möjliggör ny effektivare design för framtidens motorer och den nya produktionen beräknas tas i drift under 2024 med upp till 150 nya arbetstillfällen.

GKN Aerospace har arbetat tillsammans med Business Sweden, Trollhättans Stad, Västra Götalandsregionen, Position väst och andra aktörer för att investeringen ska etableras i Trollhättan.

”Vi är mycket glada över att det etableringsfrämjande arbete Fyrbodals kommunalförbund bedriver inom ramen för Position Väst bidragit till att GKN Aerospace nu etablerar en anläggning för additiv tillverkning i Trollhättan. Det visar att Fyrbodal som delregion är attraktivt att satsa i vad gäller hållbar tillverkning inom ett industriellt spjutspetsområde. Vi kommer nu att göra ytterligare ansträngningar för att säkerställa en hållbar kompetensförsörjning i delregionen, inte minst genom vårt gemensamma Teknikcollege”, säger Anna Lärk Ståhlberg.

Läs mer om satsningen.