Pressmeddelande: Position Väst talar om industriell träbyggnation i Österrike

I morgon tisdag 3 december hålls Nordic-Austrian Sustainable Building Forum på Svenska ambassaden i Wien. Fyrbodals kommunalförbunds företagsetableringskontor Position Väst är inbjudna för att presentera det svenska samarbetet Rethinking Wood. 

På mötet blir det internationell premiär för den korta filmen Rethinking wood som tagits fram i samarbete mellan företag, akademi och offentliga aktörer på båda sidor Svensk-norska gränsen i Fyrbodal/Östfold-regionen. Filmens syfte är att synliggöra den kompetens inom industriell produktion och användning av trä som finns i gränsregionen. 

Lars Atterfors, expert på träbyggnation med stort kunnande kring industrialisering, kommer att presentera tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo tillsammans med Ann Palmnäs, verksamhetsledare för Position Väst. Lars Atterfors är verksam i det nationella Träbyggnadskansliet och ordförande i Innovatums stora satsning Tillverka i trä. 

– Vi vill visa upp vår kompetens och lägga grunden för samverkan med österrikiska aktörer, säger Ann Palmnäs. 

– Här i Fyrbodal finns många skickliga bolag inom träförädling och prefab-tillverkning. Dessutom har vi 170 års erfarenhet av industriell utveckling och produktion som nu appliceras inom industriell träbyggnation, så det är klart att vi är glada för att få visa upp kompetensen internationellt. Trä är ett klimatsmart byggmaterial, säger Martin Carling, ordförande i Fyrbodals kommunalförbund. 

Länk till filmen om Rethinking wood. 

”Grön tillväxt trä – rethinking wood!” är ett samarbete för att främja användningen av trä inom byggnation och att företag inom träbyggnation utvecklas och etableras. Grön Tillväxt Trä erbjuder studiebesök, föreläsningar, seminarium, workshops, nätverksträffar med mera. Insatserna riktar sig till politiker och tjänstemän i kommuner och kommunala bolag samt företag. 

Följande parter ingår: Fyrbodals kommunalförbund, Svinesundskommittén, Position Väst och Østfolds fylkeskommune. 

 

För mer information, kontakta

Ann Palmnäs, verksamhetsledare Position Väst, Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 070-164 94 98, E-post: ann.palmnas@positionvast.se

Morgan Ahlberg, kommunikationsansvarig, Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 070-217 94 49 E-post: morgan.ahlberg@fyrbodal.se