Pressmeddelande: Fyrbodals styrkor lyfts fram på industrimässan i Hannover

 

Fyrbodals kommunalförbund är representerat på Hannovermässan 1-5 april genom företagsetableringskontoret Position Väst. Syftet är att lyfta fram vårt lokala näringslivs genuina kunskaper och erfarenheter inom industriell utveckling och produktion samt hållbara cirkulära lösningar. 

Sverige är huvudpartnerland 2019 och kommer därför att uppmärksammas stort. 

Från Fyrbodalsområdet deltar Position Väst, Innovatum Science Park och IUC Väst. De ingår i en gemensam västsvensk satsning i Sveriges nationella monter. 

– Företag, kommuner, organisationer och utbildningsaktörer i Fyrbodal har bevisat stark innovations- och omställningskraft. Vi har klarat flera industriella omställningar och kommit starkare ur dem varje gång och har mycket att vara stolta över, säger Martin Carling, ordförande för Fyrbodals kommunalförbund. 

Position Väst har fått möjlighet att delta på mässan genom sin roll som regional partner till Business Sweden. 

– Vårt uppdrag är att lyfta fram möjligheterna att etablera företag i vårt område och därigenom ta del av den unika kompetens som vårt näringsliv har byggt upp under närmare 200 år i stenhård internationell konkurrens. Vi kommer att fokusera på branscherna marint, trä och fordon, säger Ann Palmnäs, verksamhetsledare för Position Väst. 

Martin Wänblom, vd, Innovatum Science Park, ger exempel på utvecklingsmiljöer här som är attraktiva för företag: 

– Här finns flera spännande test- och demomiljöer. Förutom Wargön Innovation, Sotenäs Symbioscentrum och initiativen kring blå näringar på Kristineberg i Lysekil har vi vårt gemensamma flaggskepp Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan. 

– Här har vi över tio års erfarenhet av en forsknings- och utvecklingsmiljö som är bevisat framgångsrik. Exempelvis har GKN Aerospace vunnit stora ordrar baserat på den teknologi som utvecklats här. PTC har också varit centralt när Högskolan Väst har etablerat Primus-miljön som lockar forskare och professorer från hela världen. 

Margareta Waern, vd, IUC Väst, ska ägna sig åt omvärldsbevakning på mässan samt marknadsföra sina medlemsföretag: 

– Våra medlemmar är skickliga industriföretag. Det är mycket viktigt att vi hela tiden har kännedom om hur vi står oss i den internationella konkurrensen och underhåller kontakter. Utöver det är det viktigt att visa upp hur vi gemensamt arbetar inom regionen för att stärka konkurrenskraften. 


Fakta om Hannovermässan 

Hannovermässan är världens största industrimässa och en mötesplats på högsta nivå för ledare inom politik, näringsliv och akademi. Den har cirka 6500 utställare från över 70 länder och täcks medialt av över 2500 journalister från hela världen. Mässan har globalt fokus, cirka en tredjedel av besökarna kommer från andra länder än Tyskland. Inriktningen är högteknologisk automatisering, robotisering och digitalisering. 

Officiell hemsida för Sveriges värdskap: www.swedenhannovermesse.com 


För mer information kontakta

Ann Palmnäs, verksamhetsledare Position Väst, Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 0701-69 94 98
E-post: ann.palmnas@positionvast.se

Morgan Ahlberg, kommunikationsansvarig, Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 070-217 94 49
E-post: morgan.ahlberg@fyrbodal.se 

 

Pressmeddelande 2019-03-21