Stark tro på framtiden i skogs- och träbranschen

I denna rapport ger företag i vår norsk-svenska gränsregion sin syn på etableringsmöjligheter, utmaningar, rekryteringsbehov med mera. Här kan man också läsa om hur coronapandemin påverkat dem.

Ladda ner rapporten (PDF)