Olikheter i träbranschen mellan Sverige och Norge blir möjligheter

Bygga i Sverige eller bygga i Norge? Här finns skillnader som skapar både möjligheter och utmaningar. När olikheterna blir mer kända för alla aktörer och kompetens kring olikheterna byggs upp, skapas ännu bättre förutsättningar att gränsregionen ses som en gemensam marknad för trä- och byggsektorn.

Ladda ner rapporten (PDF)